Ви в категорії: Лінгвістика

Що таке орфографія

/ 07.04.2012 03:54

Орфографія являє собою певний звід правил, за допомогою яких будь-яка людина може грамотно оформляти усне мовлення в письмову. Вивчати цей розділ діти починають ще в молодших класах

Що таке дієприкметниковий зворот

/ 04.04.2012 17:43

Для того щоб не допускати пунктуаційних помилок при вживанні причетного обороту, необхідно чітко бачити його межі в пропозиції і місце по відношенню до обумовленому слову. Це вміння знадобиться школярам при знаходженні відокремленого і необособленное визначення в тексті під час здачі

Що таке діалектизм

/ 02.04.2012 01:00

У лінгвістиці термін «діалектизм» має два основних значення. По-перше, цим терміном інколи називають сукупність більш вузьких термінів, таких як «вульгаризм», «професіоналізм» і т.д. По-друге (і це поняття диалектизма куди більш стале), це збірна назва територіальних особливостей мови

Що таке історизму

/ 28.03.2012 06:16

Мова являє собою живу, що розвивається, самооновлюваною систему. Самим рухомим розділом мови є лексика. Словниковий склад чуйно реагує на зміни в житті суспільства, поповнюючись новою лексикою і «позбавляючись» від вийшла з активного вживання. Такі слова потрапляють у пасивний запас мови

Як відрізнити привід від прислівники

/ 25.03.2012 09:40

  У визначенні одних частин мови, наприклад дієслова, іменника, труднощів зазвичай не виникає. Відрізнити ж прислівник від прийменника сходу виходить далеко не завжди: слова-омоніми вимагають для своєї правильної оцінки додаткових знань, уміння грамотно «тестувати» їх на предмет приналежності до певної

Що таке плеоназм

/ 17.03.2012 05:47

Філологи та лінгвісти виділяють безліч явищ в сучасній мові. Одне з них — плеоназм. Хоча будь-яка людина щодня по безлічі разів зустрічається з випадками його вживання, про те, що таке плеоназм знає не кожен

Як написати по-японськи слова

/ 15.03.2012 16:14

Японська мова, незважаючи на свою складність, стає все більш популярним. З’являється все більше японських мультфільмів, товарів. І навіть у людини, не вивчав цю мову, може виникнути бажання чи необхідність написати слово або фразу на японському. Як же це зробити правильно?

Для чого потрібні коми

/ 08.03.2012 23:08

Кома — розділовий знак, що виконує функції відокремлення і розділення в тексті. Правильна постановка ком викликає величезну кількість труднощів як у школярів, так і у дорослих людей

Що таке порівняльний оборот

/ 08.03.2012 10:18

Для більш яскравою та образної передачі думок, почуттів і оцінок у письмовій та усній мові використовуються засоби мовної виразності. В її основі завжди лежить новизна, своєрідність і відступ від звичайного. Одним із поетичних тропів є порівняння, тобто зближення двох явищ

Як визначити, знахідний або родовий відмінок

/ 25.02.2012 08:08

  Іменник в російській мові має граматичної категорією відмінка, представленої в шести формах. Всі відмінки виконують окремі функції в реченні і характеризуються особливими закінченнями. Однак деякі форми, наприклад, родовий і знахідний відмінок, складно розрізнити за зовнішніми ознаками