Чому актив і пасив рівні

Чому актив і пасив рівні

Бухгалтерський баланс — це одна з форм бухгалтерської звітності. Як правило, він складається з двох таблиць: активів і пасивів. Актив — це ті кошти, які приносять дохід організації, наприклад, необоротні засоби, основні засоби. Пасив — це джерела коштів, до них можна віднести капітал, зобов’язання. Як правило, актив і пасив завжди рівні.

Інструкція

У бухгалтерському обліку всі господарські операції відображаються за допомогою подвійного запису, тобто одна і та ж операція реєструється двічі на одному рахунку (дебеті) і на другому (кредит). Це називається проводкою. Наприклад, організація придбала основний засіб. Бухгалтер повинен відобразити це в такий спосіб: Д08 «Вкладення у необоротні активи» К60 «Розрахунки з постачальниками». Таким чином, рахунок 08 — активний, а 60 — пасивний. Звідси можна зробити висновок, що активом є засіб (майно, матеріали, цінності), а пасивом — грошові кошти, за допомогою якого придбано цей об’єкт.

Як правило, сальдо по активу завжди буде дебетовим, а по пасиву — кредитовим. Якщо скласти обороти по активу і пасиву, то вони будуть рівними, але записані будуть по-різному — в дебеті і кредиті. Таким чином, одна і та ж сума буде проведена двічі — в активі балансу і пасиві.

Наприклад, ви придбали матеріали. Відобразити це ви повинні з допомогою дебетового рахунка 10. Він показує, які кошти були придбані. А в кредиті ви повинні вказати, звідки вони з’явилися, наприклад, ви купили їх у постачальника — рахунок 60. Таким чином, 10 — актив, 60-пасив. Сума за ним буде дорівнює.

Існує і активно-пасивні рахунки. З назви можна здогадатися, що вони можуть бути як активними, так і пасивними. Наприклад, рахунок 76 «Розрахунки з дебіторами» — сальдо може бути записано як у дебеті, так і в кредиті.

Роблячи проводку, ви не зможете обійти активний чи пасивний рахунок. В іншому випадку у вас не зійдеться бухгалтерський баланс, а це означає, що якусь господарську операцію ви неправильно зареєстрували. Якщо ви надасте такий баланс податкової інспекції, то у неї виникне безліч запитань, адже будь-який засіб з’являється звідкись, а не по миті чарівної палички.