Чому атом нейтральний

Чому атом нейтральний

Атом складається з ядра і електронів. У ядрі укладена практично вся маса атома, але воно займає лише мізерно малу частину його обсягу. Електрони обертаються навколо ядра по кругових і еліптичних орбітах, утворюючи електронну оболонку. Така будова атома було підтверджено експериментами вченого Резерфорда, який вивчав відхилення частинок при проходженні рентгенівських променів через найтонші пластинки золота. Кожен електрон несе одиничний негативний заряд. Чому ж атом, як підтверджують дослідження, нейтральний?

Інструкція

Атом вважається нейтральним, тому що його ядро ​​складається з частинок: протонів і нейтронів. Кожен протон, хоч набагато важче електрона (у 1836 разів), він несе теж одиничний заряд. Тільки не негативний, а позитивний. Нейтрон же, як легко можна зрозуміти із самої назви, не несе взагалі ніякого заряду: ні позитивного, ні негативного.

Найпростіший приклад — атом водню, першого елемента таблиці Менделєєва. Ядро атома його ізотопу протію (найпоширенішого) складається з єдиного протона. Відповідно, навколо нього обертається по круговій орбіті єдиний електрон. Їх заряди взаємно врівноважують один одного, і атом протію нейтральний.

У водню є й інші ізотопи: дейтерій (до складу ядра якого, крім протона входить один нейтрон) і тритій (його ядро ​​містить протон і два нейтрони). Ці ізотопи дещо відрізняються за властивостями від протію, але теж нейтральні.

Будь-якому елементу Таблиці Менделєєва відповідає свій порядковий номер. Він збігається з кількістю протонів в ядрі його. Так, у кремнію (Si) — 14 протонів, у марганцю (Mn) — 25 протонів, у золота (Au) — 79 протонів. Відповідно, ядро ​​кожного атома цих елементів «притягує» до себе 14, 25 і 79 електронів, змушуючи обертатися по кругових і еліптичних орбітах. І атоми нейтральні, оскільки негативні заряди врівноважені позитивними зарядами.

Чи завжди атоми зберігають нейтральність? Ні, дуже часто вони, вступивши в хімічний зв’язок з іншими атомами, або притягують до себе чужий електрон, або поступаються свій. Це залежить від так званої ступеня електронегативності. Якщо атом притягнув зайвий електрон, він стає негативно зарядженим іоном. Якщо поступився свій електрон — теж стає іоном, але вже позитивно зарядженим.