Чому будь-яка періодизація історичного процесу умовна

Чому будь-яка періодизація історичного процесу умовна

Періодизація історичного процесу — один з основних компонентів вивчення історії, систематизуються отримані дані на основі групи ознак. Це дозволяє поглянути на історичний процес з різних сторін. Адже в основі однієї класифікації лежать суспільні відносини, а інша бере за основу зміни культури.

Інструкція

Умовність історичних периодизаций викликана, в першу чергу викликана неоднорідністю соціально-історичних процесів навіть в рамках однієї держави. Розглядаючи цю особливість на прикладі питомих князівств Київської Русі, слід зазначити, що такі князівства як Новгородське, Київське значно випереджали в ряді областей (економічної, суспільно-політичної) своїх сусідів. Тому виділення загальних для всіх князівств періодів розвитку — явище умовне.

Необхідно звернути увагу і на специфіку протікання історичних змін. Згідно з однією з найбільш поширених періодизацію епоха античності почалася в 3-2 тис. до н. е.., а закінчилася в 476 р. н. е.. падінням Римської Імперії. Але встановлені рамки досить умовні, адже зміна епох не відбувається повсюдно за один рік. У певних областях пережитки даного періоду залишалися ще досить тривалий час. Тому про повсюдне хронологічно рівномірному переході від однієї епохи до іншої говорити можна з певною часткою умовності. Цей процес на увазі своїй складності і неоднорідності сам може стати предметом історичної класифікації.

Якщо розглядати масштабні історичні періодизації, що претендують на роль універсальних, то можна зробити наступний висновок. Чим ширший і складніше класифікація, тим більш умовною вона є з фактографічної точки зору. Приміром, формаційних теорія К. Маркса виділяє обов’язкові періоди в розвитку суспільства, але цілий ряд держав на увазі різних обставин розвивався по іншому шляху, проходячи тільки деякі з описаних стадій.

Незважаючи на певну умовність, історичні періодизації мають величезне практичне значення в процесі вивчення історії. Вони дозволяють зосередитися на сюжеті вчених аспекті, виділити коло цінної інформації з даного питання і систематизувати її в рамках проведеного дослідження.