Чому необхідно мистецтво

Чому необхідно мистецтво

У широкому сенсі мистецтво означає досвідченість, майстерність, творче самовираження в тому, де можна досягти скоєних результатів. У більш вузькому сенсі це творчість, наступне законами краси. Твори мистецтва, навіть створені за цими законами, залишаються реальними свідченнями людської, національно-історичної та суспільному житті свого часу.

Інструкція

Предмети мистецтва, створені в далекі століття і дійшли до нашого часу, дозволяють і сьогодні отримати насолоду і відчути думка автора, звернену до нащадків. Шедеври, які людство отримало в спадок від Стародавнього Єгипту та Греції, досі демонструють нам неперевершені зразки майстерності та натхнення, які символізують зв’язок між багатьма поколіннями людей і їх єдність у сприйнятті прекрасного.

Цінність мистецтва у тому, що воно являє собою єдність між суб’єктом, людиною, і об’єктом — досліджуваним твором

мистецтва, в якому в узагальненому вигляді передаються переживання людини. Цінність його полягає в тому, що глядач або читач має можливість доторкнутися до того, що хвилювало автора твору, погодитися або посперечатися з ним, зіставити свої вчинки і думки з героєм цього твору. Це діалог без слів, на рівні думок і почуттів, який може викликати емоції набагато сильніші, ніж просто розмова між двома людьми.

Такі твори мистецтва, як епос, живопис, танець, скульптура, поезія чи пантоміма дуже різняться між собою за особливостями засобів і способів відображення зображуваних у них життєвих подій. Але на кожному з них лежить чіткий відбиток національно-історичного періоду, в якому вони були створені, і узагальнено передаються особливості переживань і почуттів людей того періоду.

Лев Толстой визначив мистецтво як спосіб обміну почуттями між людьми, тоді, як науку він називав способом обміну думками. Мистецтво дозволяє іншим людям відчути ставлення автора і подивитися на те, що відбувається через думки і почуття художника. Мистецтво, таким чином, дає нам можливість розширити свою свідомість і звернути увагу на ті життєві явища, які не залишили байдужим автора твору.

Мистецтво впливає і на емоції, і на інтелект людини. Воно підсвідомо допомагає формуванню його системи цінностей і установок, а не просто спонукає людину до дії. Вплив мистецтва на людину та її світогляд важко переоцінити, воно пробуджує духовні здібності людини, волає до його кращим якостям. Ось чому нам так необхідно мистецтво.