Чому потрібна орфографія

Чому потрібна орфографія

Орфографія часто є каменем спотикання при вивченні російської мови в школі, а деколи створює складності при зверненні до письмової мови і для людей більш зрілого віку.

Інструкція

Термін «орфографія» утворений від давньогрецьких слів orthós (правильний) і gráphõ (писати). Орфографією називають спосіб систематизації правопису в окремому мовою, яка виражається в однаковості написання слів. Орфографія визначає не лише написання морфем (коренів, суфіксів і приставок) у різних частинах мови, але й злите, дефісное або роздільне написання слів, використання рядкових і заголовних букв, а також перенесення слів.

Історія орфографії тісно пов’язана з історією мови. За написання тієї чи іншої лексичної одиниці можна судити про її походження і визначити однокореневі слова. У французькій мові зберігається складна орфографія, яка не завжди відображає сучасне вимова, зате дозволяє визначити історичні «коріння» слова. Це ж твердження частково справедливо і для англійської мови. В інших мовах, наприклад, в німецькій і російській, час від часу проводяться орфографічні реформи, метою яких є спрощення правопису окремих слів і відображення в письмовій формі нових стандартів вимови.

Однакове написання лексичних одиниць згладжує діалектні та індивідуальні особливості вимови, що сприяє взаєморозумінню писемного мовлення носіїв мови, які проживають в різних частинах країни і за її межами. Загальновизнані орфографічні норми впливають на формування та збереження національної літературної мови. Усне мовлення характеризується високою мінливістю на фонетичному, лексичному і рідше на граматичному рівнях. Офіційно існуючі норми писемного мовлення стандартизують мову на всіх рівнях, формують основу для вивчення мови дітьми та іноземцями.

У наші дні можна часом почути висловлювання про те, що не потрібно слідувати орфографічним нормам в сучасному світі взагалі та інтернет-просторі зокрема. Автори таких «ідей» з успіхом реалізують їх на практиці, заповнюючи свої сторінки в блогах і соціальних мережах текстами схожими на фонетичну транскрипцію. Подібна манера письма популярна у певних колах інтернет-користувачів, але вона ніколи не стане мовним стандартом, оскільки в подібних текстах визначальну роль грає суб’єктивне сприйняття пише і читає людини.