Чому потрібні коми

Чому потрібні коми

Культура мови і правопису включає в себе коректну розстановку розділових знаків, до яких відносяться і коми. Крім того, правильно розставлені коми допомагають передати точний зміст, закладений автором у тексті.

Інструкція

У вивченні правопису важливе місце займають знаки пунктуації взагалі і коми зокрема. Зверніть увагу на той факт, що дуже часто в залежності від розстановки розділових знаків змінюються інтонації вимовного тексту і навіть його сенс. За допомогою ком автор виділяє інтонаційно-смислові відрізки. До них відносяться вступні словосполучення, відокремлені члени речення, звернення, однорідні члени речення, а також прості речення, складові частини складного. На простому прикладі розглянемо, як різне становище коми в тексті здатне змінити первинний сенс пропозиції на протилежний.

Прикладом послужить коротка, але дуже цікава фраза: «Стратити не можна помилувати» з відомого мультфільму. У прикладі коми відсутні. Для початку подивимося, який сенс придбає фраза, якщо кому поставити після першого слова: «Стратити, не можна помилувати». Тепер зверніть увагу, як істотно змінюється зміст фрази, коли кома стоїть після другого слова: «Стратити не можна, помилувати». Порівнявши ці приклади, нескладно зробити висновок, що зміст речення безпосередньо залежить від того, де стоїть кома. Тобто кома здатна показати читачеві, на яке слово слід робити наголос і як правильно використовувати інтонаційну забарвлення, щоб правильно передати зміст.

Скористаємося ще одним прикладом: «Вона, напевно, як і раніше п’є вранці каву з печивом» (Фадєєв). Коми, що виділяють вступне слово «напевно», вказують на те, що цей відрізок пропозиції не має відношення до інформації, закладеної в тексті. Виділений відрізок слід вимовляти тихіше й швидше, ніж іншу частину пропозиції.

З наведених прикладів стає ясно, наскільки важливу роль відіграють коми, передаючи будову речення, його зміст і інтонацію.