Чому потрібно знати права людини

Чому потрібно знати права людини

Права людини — це ті правила, які має дотримуватися держава в особі органів влади по відношенню до своїх громадян. Права даються людині при народженні, їх не можна купити або заробити, вони однакові для всіх. У демократичній державі вони обумовлюються в Конституції і ставлять окрему особистість, громадянина, у переважне положення по відношенню до держави.

Інструкція

ООН в грудні 1948 року прийняла Загальну декларацію прав людини, в якій наводиться визначення цього поняття. Згодом, більш детальне визначення прав людини було дано на двох всесвітніх конференціях, де більшість країн світу дали зобов’язання про дотримання їх на своїх територіях.

Кожен громадянин зобов’язаний знати свої права хоча б просто тому, щоб контролювати їх дотримання державою. Якщо ви не знаєте їх, то, по суті, це означає, що у вас їх просто немає. Знаючи свої права, ви можете попереджати їх порушення і боротися за їх дотримання. Але ви не просто повинні знати список цих прав, а й мати чітке і ясне уявлення про те, де і як вони повинні застосовуватися в кожній конкретній життєвій ситуації.

Права людини забороняють його дискримінацію за расовою або статевої приналежності, тому, наприклад, поза законом в цивілізованих країнах оголошений апартеїд або позбавлення жінок права голосу. Свобода вираження поглядів, переконань і віросповідання також відносяться до основних прав людини, і заборона на них є порушенням, за яке встановлюється юридична відповідальність.

В даний час відбуваються об’єктивні процеси глобалізації, коли руйнуються традиційні кордони між країнами, людьми, товариствами. Тому так важлива розробка єдиних міжнародних стандартів, що регламентують права людини на міжнародному рівні. Знання цих прав дозволить людям мирним шляхом, на основі їх дотримання, вирішувати багато глобальних проблем людства — запобігання військових конфліктів, охорону навколишнього середовища, соціальне і расову нерівність.

На жаль, у людства є накопичений негативний досвід взаємодії держави з окремими громадянами, його складовими. Права людини допомагають обмежувати діяльність державних інститутів тільки тими функціями, які були делеговані державі спочатку: правоохорони, утримання армії для забезпечення оборони, судова влада для регулювання внутрішніх взаємин. Дотримання прав людини дозволяє підвищити цінність окремої особистості і захистити її права і свободи.