Чому тварини вимирають


 

Проблема вимирання деяких тварин займає не останнє місце в теорії еволюції і має першорядне значення в дарвінівської вченні. Кількість видів, що живуть в нинішній час, займає лише незначну частину від усієї кількості тварин, коли-небудь з’являлися на планеті (менше 1%). Остаточно вимерло 99% категорій, і причин цьому безліч.

      Найбільш схильні до зникнення тварини, що зустрічаються в одному або декількох місцях географічно обмежених областей. Якщо весь ареал піддався людської діяльності, то види, що мешкають в ньому, можуть зникнути.

Безпосередньою причиною вимирання деяких типів тварин у природних умовах є зниження їх чисельності нижче за позначку критичного рівня, що визначається законами популяційної генетики. Критичним називається рівень чисельності, нижче якого можливість близькоспорідненого схрещування стає великою, що веде до зниження генетичної різноманітності видів. І як наслідок, з’являється частка нащадків з вродженими вадами, що підвищують смертність в нових поколіннях.

Види, які утворилися в результаті однієї або декількох популяцій також схильні швидкого вимирання. Будь категорія може зникнути в результаті пожеж, землетрусів, захворювань і людської діяльності. Категорії з різними популяціями менш схильні вимирання.

У порівнянні з дрібними, великі тварини мають величезні індивідуальні території. Їм необхідно багато корму, і вони частіше стають здобиччю людини. Тварини великих розмірів більш схильні винищення не тільки тому, що є здобиччю, але ще й тому, що конкурують з людиною в полюванні за дичиною, іноді нападають на людей і худобу.

Існують популяції тварин, які видобувають собі прожиток на великих територіях. Вони також схильні до зникнення за умови, що частина їх ареалу зруйнована. При природному розвитку природи зміни навколишнього середовища змушують деякі категорії адаптуватися до нових умов. Тварини, не здатні до пристосування, змушені мігрувати в відповідні місця проживання. В іншому разі їх вид виявляється перед загрозою вимирання. Швидкі темпи освоєння природних ресурсів випереджають адаптацію, залишаючи міграцію як єдиний вихід. Категорії тварин, які не можуть перетнути поля, дороги та інші порушені місця проживання, приречені на вимирання.

Утилітарність завжди була передумовою до вимирання особливо цінних видів тварин. Надмірна експлуатація може різко скоротити розміри популяції. Якщо полювання не врегулювати законодавчо, то певні типи тварин можуть опинитися на межі вимирання.