Чому виникла релігія

Чому виникла релігія

Релігійні вірування притаманні людському суспільству протягом багатьох тисячоліть. Спори про час і причини появи релігії тривають не одне століття і не вщухають до сьогодні.

Інструкція

Християнська теорія виникнення релігії викладена в Біблії. До гріхопадіння перші люди жили в раю, тому всі знання про Бога для людини природні і те саме знань про світ.

Всі атеїстичні теорії появи релігії можна розділити на дві групи. До однієї відносяться вчення стверджують, що появі релігії сприяли об’єктивні причини, а до іншої — теорії, які вважають, що релігія існувала завжди, хоча і є великою помилкою.

В епоху освіти виникла просвітницька теорія виникнення релігії, за якою першопричиною появи релігійного світогляду лежать страх, неуцтво і обман. «Страх закладений в природі людини», — стверджували французькі просвітителі Дідро, Гельвецій та Гольбах. Тому завжди знаходяться ті, хто грає на цій емоції і, придумуючи різні страшні байки, впливають на уяву і психіку людини.

На початку XIX століття німецький філософ Фейєрбах висунув теорію, в якій пояснив виникнення релігії сутністю людини. «Таємниця теології є антропологія», — писав Фейєрбах. Людина абсолютно не знає себе, не розуміє своєї природи, тому й наділяє їх статусом самостійного існування. Божественну суть він бачив в ідеальній, очищеної і позбавленою індивідуальності людської сутності.

У марксистській теорії робиться акцент не на обмані людини людиною, а на самообмані. Людина, за твердженням К. Маркса, не може пояснити явища природи і світу, бо забитий і задавлений суспільними відносинами. Прихильники марксистської теорії пов’язують виникнення релігії з появою класового суспільства, в якому пригніченість основних мас привела до виникнення релігійного світогляду.

Багато вчених, прихильники різних навчань, вважають, що в історії людства існував «дорелігіозний період», під час якого не було ніяких релігійних вірувань. Але існування цієї концепції ніяк не пояснює причини виникнення релігії в подальшому.

У XX столітті з’явилася теорія прамонотеізма. У ній стверджується, що до язичницького політеїзму (поклоніння декільком богам) існував період монотеїзму (віра в єдиного Бога). Грунтуючись на дослідженнях етнографів, шотландський вчений Е. Ленг висунув концепцію, що релігія супроводжує людину на всьому його шляху. І у всьому розмаїтті існуючих релігійних вірувань є спільні корені або відгомони прадавньої віри в єдиного Бога. Цю теорію розвинув В. Шмідт, католицький священик, етнолог і лінгвіст, засновник Віденської етнологічної школи, у своїй праці «Походження ідеї Бога».