Чому виникла соціологія

Чому виникла соціологія

Соціологія як самостійної науки з’явилася в XIX столітті. Цьому сприяло активне становлення громадянського суспільства в розвинених європейських державах і США. Для його вивчення потрібні були нові методи.

Інструкція

Виділяють чотири причини виникнення соціології. Перша з них — економічна. Промислова революція, що відбулася в XVII-XVIII століттях, призвела до того, що початок XIX століття ознаменувалося утвердженням ринкових відносин в галузі економіки. В епоху феодалізму основою економічних відносин між різними класами була позаекономічних залежність, прикладом чого можуть служити відносини поміщика і кріпака. При ринкових відносинах же всі учасники між собою рівні.

Друга причина — політична. Початок XIX століття — час, коли в США і державах Західної Європи встановлюються демократичні форми правління, в основі яких лежить Конституція. Ближче до середини XIX століття організовується інститут загальних парламентських виборів, крім цього формуються різні політичні рухи, а також партії. Члени товариства наділяються рівними правами, стають його повноцінними громадянами.

Третя причина — гносеологічна, також звана науково-пізнавальної. Розвиток соціальної думки, яке здійснювалося протягом багатьох століть, є одним з факторів появи нової науки — соціології. За часів античності і пізніше, у Середньовіччі, багатьма мислителями висловлювалися важливі ідеї і поняття. У Новий час, а також в епоху Просвітництва, соціальні ідеї отримали свободу від релігійних догм, було виділено важливі поняття суспільства, індивіда, держави. Такі мислителі як Ф. Бекон, Сен-Сімон, Ж.-Ж. Руссо, А. Кетле є попередниками соціології. Їх праці були пізніше узагальнені О. Контом.

Четверта причина — соціальна. Описані економічні, гносеологічні та політичні фактори стали одним з поштовхів до появи громадянського суспільства в США і Західній Європі. У результаті з’явилися нові суспільні процеси, зросла мобільність людей (як соціальна, так і географічна), почала змінюватися громадська структура. Для опису даних змін і потрібні нові наукові підходи.