Чому з’явилося мистецтво

Чому з'явилося мистецтво

Виникнення мистецтва відносять до палеоліту і пов’язують із зародженням Homo sapiens і прагненням людини пізнати навколишній світ. Відомий російський психолог Л. Виготський писав: «Мистецтво спочатку виникає як сильне знаряддя в боротьбі за існування».

Інструкція

У 1879 році на півночі Іспанії, в горах Кантабрії, вперше була відкрита наскальний живопис епохи палеоліту (кам’яного віку). Сталося це зовсім випадково. Археолог, що працює в печері, висвітлив її склепіння й побачив нанесені червоно-коричневою фарбою зображення тварин: кіз, оленів, кабанів, ланей. Зображення були настільки досконалі, що вчені довго сумнівалися в їх справжності і старовини.

Трохи пізніше були відкриті печери з зображеннями у Франції. А в 1897 році французький археолог Е. Рів’єр довів достовірність знайдених в печері Ла Мут петрогліфів.

В даний час тільки у Франції відомо близько ста печер з малюнками часів палеоліту. Найбільший, і найбільш добре збережений ансамбль давньої живопису знаходиться в печері Ласко, яку називають «доісторичної Сікстинської капелою». Що знаходиться на стінах печери живопис відноситься до числа найдосконаліших створінь епохи палеоліту і датується приблизно 17 століттям до н.е.

Джерела мистецтва сягають глибокої давнини. Численні твори первісного образотворчого творчості — наскальний живопис, статуетки з каменю та кістки, орнаменти на кам’яних плитах і шматках оленячих рогів — з’явилися набагато раніше свідомого ставлення до творчості. Зародження мистецтва відносять до первіснообщинному ладу, коли закладалися основи духовного і матеріального життя людини.

Існує кілька теорій про причини появи мистецтва. Прихильники біологічної теорії вважають, що людині властивий художній інстинкт. Тому поява мистецтва закономірно і природно.

Виникнення мистецтва також пов’язують з ритуалами, обрядами та магічними уявленнями древніх людей. Поява зображень стимулювали ритуали мисливської магії, в основі якої лежала віра в отримання влади над твариною через оволодіння його образом.

Малюючи силует тварини, видобуток якого була життєво необхідною, первісна людина пізнавав його. Він не відділяв себе від природи, а ототожнював з нею і приписував собі можливості магічного впливу на явища і сили навколишнього світу. Опановуючи зображенням звірів, людині здавалося, що він забезпечував собі перемогу над ними.

У цьому фантастичному мисленні втілювалося прагнення людини оволодіти світом, і містилися елементи естетичного сприйняття, з якого і розвинулося мистецтво.

Першими магічними зображеннями вважають відбитки рук на стінах печер, які з часом стали символом володіння владою. Швидше за все, магічним цілям служили і зображення тварин. Виліплені з глини, нанесені на стіни печер, вигравірувані на кістки і камені бізони, дикі коні, мамонти і північні олені були, за свідченнями археологів, основними об’єктами полювання.

Є всі підстави припускати, що в палеолітичну епоху, коли створювалися пам’ятники печерного мистецтва, не існувало художників в сучасному розумінні. Мистецтво було результатом не індивідуального, а колективного дійства. З цим пов’язана найважливіша риса первісного мистецтва — злитість з усіма сферами і явищами життя стародавньої людини.

У мистецтві палеоліту відбилися стихійне почуття життя і простота. Але його відрізняє і вузькість змісту. Людина ще не пізнав себе, тому в первісних «Венера» (найпростіших жіночих фігурках) не зображувалися риси обличчя, а вся увага зосереджувалась на анатомічних особливостях тіла. Вірно сприймаючи окремі предмети, первісна людина не могла поки що охопити повну картину світу.