Чому з’явилося право

Чому з'явилося право

Універсального визначення права в науці не існує, однак загальне значення цього терміна зрозуміло кожному. В узагальненому вигляді право можна подати як якийсь комплекс певних норм, що регулюють суспільні відносини. Отже, причини появи права треба шукати в самому пристрої соціуму.

Інструкція

Процес виникнення і становлення права проходив у тісному зв’язку з процесом виникнення і становлення самого суспільства. Формування людського мислення, усвідомлення людиною власної індивідуальності і унікальності, накопичення знань про зовнішній та внутрішній світ — все це призвело до значного ускладнення структури відносин між людьми. І щоб регулювати ці відносини потрібно новий соціальний механізм, який не має аналогів в тваринному світі. Цим механізмом стало право.

Вважається, що попередником права була мораль. У сучасному уявленні мораль визначається як сукупність норм і правил, прийнятих у суспільстві і регулюють вчинки людини. Усвідомлення людьми понять добра, зла, совісті, честі, справедливості, обов’язку, милосердя та інших помітно підвищило життєздатність всього суспільства. Саме в цей період історії можна сказати, що людський соціум перестав бути зграєю. Важливим кроком стало усвідомлення головного права кожної людини — права на життя, без якого всі інші права втрачають всякий сенс.

Але мораль охоплювала лише моральну складову суспільного життя, будучи тільки одним з механізмів громадського контролю, але не управління. Для ефективного управління були потрібні норми, встановлені не самим суспільством, а їх керівниками. І першими джерелами для таких норм стали звичаї. Під звичаєм розуміється дія, вкорінене в суспільстві за допомогою багаторазового повторення. Першою історично зафіксованої формою звичаю стало табу. Табу являло собою заборону, накладену жерцем і обов’язковий для виконання будь-яким членом суспільства. Першим загальновизнаним табу вважається заборона на інцест, що дозволив значно поліпшити людський генофонд. Вожді і жерці володіли владою, а, отже, і можливістю встановлювати звичаї. Правило, спочатку виражалося в звичаї, потім ставало законом.

Подальше ускладнення соціальної структури зумовило і ускладнення правового апарату суспільства. Стали з’являтися і розвиватися нові публічні і правові інститути, еволюція яких продовжується і донині. Виникнувши як засіб регулювання суспільних і людських відносин, право стало невід’ємною частиною існування суспільства.