Чому зникають мови

Чому зникають мови

У стародавні часи, коли практично не існувало комунікативних зв’язків між окремими народностями, кожна з них мала свою мову спілкування. З об’єднанням людей в державу виникла потреба у використанні на його території єдиного засоби спілкування — державної мови. У цій якості, зазвичай, використовувався ту мову, на якому розмовляло більшість населення. Багато мови малих національностей почали зникати.

Інструкція

Причиною зникнення національних мов стала глобалізація, зникнення національних особливостей і традицій, характерних відмінностей у способі життя. Людям, які не живуть в закритій, відокремленої групи, доводиться спілкуватися один з одним на якомусь загальному мовою. На цій мові видаються журнали і книги, ведуться телевізійні передачі і здійснюється ділове спілкування. Діти в цьому випадку вчать, як мінімум, дві мови — загальний, державний, і той, на якому будинку, в родині розмовляють батьки. Через покоління-два практична потреба в мові, на якому говорили предки, пропадає і поступово черговий національний мова зникає — на ньому вже ніхто не спілкується.

Існує й економічні причини того, що спілкування між людьми легше вести на на одній мові. Використання різних мов ускладнює міжнародне спілкування, для якого в цьому випадку потрібно численний штат перекладачів. Якщо знайти перекладача для найбільших світових мов — не проблема, то з перекладом невеликих, що збереглися і діють до цього дня, вона іноді стає просто нерозв’язною. Інститути не готують фахівців з усіх тих мов, якими людство користується сьогодні.

Іноді причиною зникнення тієї чи іншої мови стає не тільки асиміляція, а й фізичне зникнення малих національностей, які не зуміли пристосуватися до сучасних умов життя. Як би там не було, переписи населення показують, що кількість таких національностей, до яких відносять себе росіяни, щоразу скорочується на кілька десятків. Лінгвісти говорять про те, що якщо сьогоднішні темпи зникнення національних мов зберігатися, то вже в цьому столітті їх кількість зменшиться на 90%.

Коли дітей перестають навчати рідної для них мови, він переходить в стадію вмираючого, але цей процес звернемо. Як показує світова практика, на прикладі відродження івриту чи валлійського мови, якщо вчасно вжити необхідних заходів, національні мови можна відродити. Тим більше, що багато молодих людей сьогодні демонструють бажання знати свої історичні корені і ту мову, якою розмовляли їхні предки.