Чому з’являються атавізми


 

Атавізм (від лат. atavus — предок) — поява в організму ознак, властивих віддаленим предкам, але відсутніх у особин даного покоління. Прикладом атавізму у сучасної людини є хвостообразний придаток.


      Атавізми грали видну роль в теорії Чарльза Дарвіна. Вони служили доказом філетіческом походження тварин. Філетіческой еволюцією (від грец. Phyle — плем’я, рід) називається еволюція, виражена в поступовому однонаправленому зміні структури організмів.

В уявленнях сучасної генетики та експериментальної ембріології поняття атавізму є більш вузьким. Раніше під атавізмом розуміли все несподівано проявилися ознаки. Тепер же атавізмами називають «поодинокі варіації» ознак, приблизно схожих на особливості далеких предків, генетичну спорідненість з якими очевидно або ймовірно.

Про спонтанному атавізм кажуть, коли несподівано з’являються ознаки, не характерні для особин даного виду в їх сучасному вигляді, але гіпотетично властиві предкам з іншої систематичної категорії. Хвостовідний придаток людини відноситься саме до спонтанного атавізм.

Як правило, атавізми формуються у тварини ще в стадії ембріонального розвитку. До ембріональним відхилень по типу атавізму відносяться полімастія (многососковость) і гіпертрихоз (надмірна волохатість).

Найбільш частими є випадки атавізму як результату схрещування. Про «схрещуванні як прямий причини атавізму» писав ще Дарвін. Гібридизація організмів постулюється найголовнішою причиною атавізму не випадково: зачатки успадкованих ознак можуть залишатися тривалий час в прихованому стані. Завдяки схрещуванню вони переходять в активний стан і виявляються в потомстві.

Сучасні генетики схильні вважати, що прояв ознак залежить від безлічі факторів. При схрещуванні може відбуватися перекомбінація генів; на виході виходять нові ознаки. На знанні цього факту базується отримання гібридів.

Явище атавізму слід відрізняти від рудиментів. Рудимент (від лат. Rudimentum — зачаток) — це певний ознака, присутній у всіх особин виду, але втратив свою функціональність. Прикладами рудиментів є: апендикс, вушні м’язи, куприк.