Для чого потрібна атмосфера


 

Повітряна оболонка нашої планети називається земною атмосферою. У всіх планет існують свої атмосфери, кожна відрізняється від іншої за своїм складом. Земна атмосфера є сумішшю, що складається приблизно з 20 газів.


      Атмосфера — природна суміш газів, що складається головним чином з кисню й азоту, а також важливих домішок: водяної пари, озону і вуглекислого газу. Що входять до складу повітря гази мають певної щільністю і роблять на кожен квадратний сантиметр поверхні землі тиск, що дорівнює вазі стовпа повітря від поверхні моря до верхньої межі атмосфери, в середньому має величину 1,033 кг/см2 над рівнем моря.

Федеральний закон «Про охорону атмосферного повітря» свідчить, що під поняттям «атмосферне повітря» розуміється «життєво важливий компонент навколишнього середовища, що представляє собою природну суміш газів атмосфери, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень».

Атмосфера необхідна для нормального існування переважного числа живих організмів, що мешкають на землі, тому що міститься в повітрі кисень в процесі дихання надходить в клітини організму і використовується в окислювальному процесі, результатом якого є виділення необхідної для життєдіяльності енергії (аероби, метаболізм).

В побуті та промисловості кисень використовують для спалювання палива з метою отримання тепла і механічної енергії в двигунах внутрішнього згоряння.

Також повітря служить для отримання інертних газів, що перетворюються методом згоряння.

Діоксид вуглецю, що знаходиться в атмосфері, є так званим утеплювачем Землі, тому що пропускаючи короткохвильову сонячну радіацію він у той же час затримує теплове випромінювання, що виходить від поверхні землі, обумовлюючи тим самим парниковий ефект. Це своєрідний будівельний матеріал для синтезу органічної речовини при фотосинтезі.

Також в атмосфері відбуваються фотохімічні процеси, що сприяють утворенню озону. Озон, в свою чергу, поглинає значну частину ультрафіолетової радіації Сонця.