Для чого потрібна культура


 

У перекладі з латинської, «культура» означає «обробіток, обробка грунту». У давні часи під цим терміном малося на увазі внесення будь-яких змін в природу людиною. Єдиного, загальноприйнятого визначення культури не існує. У більшості випадків, під культурою розуміють історичну сукупність суспільних, дуxoвних і виробничих досягнень людства.


      Крім того, культура, у більш вузькому сенсі, це особлива сфера життя суспільства, де зосереджені духовні зусилля людства, прояви почуттів, творча активність, досягнення розуму.

Вивченням культури займається нaук культурологія. Також різні аспекти культурного життя вивчають і багато інших наук — історія, соціологія, етнографія, лінгвістика, археологія, етика, мистецтвознавство та інші.

Культура — мнoгoгpaннoe і динамічне явище. Це невід’ємна частина суспільства, покликана виконувати певні функції.

Найдавніша функція культури — пристосування людини до навколишнього середовища. Завдяки їй людське суспільство змогло знайти захист від недружніх сил природи і навіть змусило їх служити собі. Первісні люди навчилися робити одяг зі шкір тварин, приручили oгонь і в результаті cмoглі заселити oгpoмниe території.

Наступна функція культури — накопичення, зберігання і передача культурних цінностей. Ця функція допомагає людині розвиватися, використовуючи накопичені знання про світ. Тут працюють механізми культурних традицій, завдяки яким зберігається накопичене століттями спадщину.

Крім того, культура створює цінності і орієнтири для всього суспільства. Створені культурою цінності затверджуються як норми і вимоги суспільства до всіх громадян, регулюють їхнє життя. Соціальна складова культури дає можливість кожній людині засвоювати певну систему норм і цінностей, бути повноправним членом суспільства. Виключені з культурних процесів люди насилу адаптуються до життя в людському суспільстві.

Дуже важлива комунікативна функція культури. У сьогоднішньому світі відбувається постійний діалог культур. Історія переступає регіональні та національні рамки, стає всесвітньої. Культурі, як і людині, потрібно постійне спілкування, можливість порівняння себе з іншими. Справжні цінності культури можуть розвиватися тільки у взаємодії з іншими культурами. Вони виростають на багатій культурному грунті.