Для чого потрібна політологія

Для чого потрібна політологія

Полтіка в тій чи іншій мірі зачіпає всіх людей. Кожен член суспільства, так чи інакше, втягується у політичне життя незалежно від свого бажання, бо він живе в країні, де існує певний політичний лад. Протягом абсолютно всієї історії людства політика незмінно впливала на долі народів, країн і повсякденне життя людей. Не дивно тому, що в 1948 році ЮНЕСКО рекомендувало ввести в програми вузів вивчення політології — науки про політику, її зв’язки з суспільством і людиною, про політичні відносини.

Інструкція

Сьогодні політологія масово вивчається студентами вищих навчальних закладів, не поступаючись в популярності юриспруденції, філософським та економічних наук. Більше того, політологія має чи не найвищий рейтинг у переліку гуманітарних дисциплін. Все це говорить про те, що даний предмет цікавий молодим людям, його вивчення і знання допомагає краще орієнтуватися в сучасному суспільстві, адекватно сприймати все що відбуваються в суспільному жіхні зміни.

Як будь-яка інша наука, політологія виникла в результаті якихось потреб суспільства, тому її формування і розвиток спрямований, в першу чергу, на задоволення цих самих потреб. Що це за потреби і чим вони обумовлюються? Вони визначаються конкретними функціями, виконуваними політологією як наукою для кожної окремої людини і суспільства в цілому. Їх можна звести до 3-м основним.

По-перше, це функція пізнавальна. З нею пов’язаний процес дослідження і проникнення в механізм політичного життя і його закономірностей, а також пояснення, описи й оцінки різних політичних явищ і подій. На всіх ступенях дослідження політологія забезпечує головним чином приріст знань про різні сфери політичного життя, виявляє і розкриває закономірності і майбуття політичних процесів. Цьому підпорядковані теоретичні дослідження, що формують принципи осмислення, пізнання явищ, що відбуваються в політиці. Цьому ж підпорядковані і безпосередні дослідження, підносить даній науці фактичний багатий матеріал, конкретну і детальну інформацію про тих чи інших сферах суспільного життя.

По-друге, функція раціональна. Вона тісно пов’язана з пізнавальною і дозволяє всебічно розглядати таке явище, як раціоналізація суспільного життя. Політологія дає тлумачення і докладне роз’яснення складних і часом дуже заплутаних політичних процесів, розкриває їх раціональний механізм як взаємодія людських інтересів, цілей, амбіцій, завдань і т.д. Внаслідок цього політичні акти і події стають зрозумілими і доступними для розуміння і свідомості кожного індивіда.

По-третє, функція практична. Утилітарне напрям політології полягає в тому, що вона може виробляти науково аргументовані прогнози про те, які тенденції розвитку очікують (або можуть очікувати) політичне життя суспільства. У цьому випадку звичайно говорять про прогностичної спрямованості політології. Політична наука в силах дати:

- Довготривалий прогноз про те діапазоні, в рамках якого можуть бути позначені можливості політичного розвитку країни на поточному етапі історії;

- Показати альтернативні сценарії майбутніх процесів, пов’язаних з будь-яким з обраних варіантів того чи іншого політичного події або дії;

- Подати розрахунок ймовірних втрат по кожному з варіантів з урахуванням побічних ефектів.

Найчастіше політологи складають короткочасні прогнози, де дивляться (передбачають) розвиток політичних ситуацій в регіонах або в країні в цілому, перспективи і можливості різних лідерів, об’єднань, партій та інших політичних сил.

Грунтуючись на базі політологічних досліджень, розробляється державна політика, в умовах якої живе народ тієї чи іншої країни. Тобто виходячи саме з результатів цих досліджень, формуються і виділяються критерії значущих проблем суспільства в цілому, виробляється національна, оборонна та соціальна політика уряду, вирішуються суспільні конфлікти.