Для чого потрібна правова культура людини

Для чого потрібна правова культура людини

Норми права є необхідною умовою існування будь-якого суспільства. Вони поширюються на всі найважливіші сфери суспільного життя і визначаються як система норм і взаємовідносин, закріплених на державному рівні. Правова культура займає особливе місце серед інших форм діяльності людини. Володіння нею полегшує взаємини людей один з одним і державою, дозволяє слідувати правилам, єдиним для всіх членів суспільства.

Інструкція

Основною особливістю правової культури є рівність всіх людей в межах одного права. До всіх членів суспільства пред’являються одні й ті ж правові регламенти, незалежно від їх походження та соціального стану. Це єдина соціальна захід, що застосовується для всіх суспільних суб’єктів.

Ще однією характерною ознакою правової культури є свобода, оскільки норми права можуть поширюватися тільки на вільних громадян. При цьому свобода громадянина виражається не тільки в тому, що він, як учасник відносин права, має можливість висловлювати свою волю і слідувати своїй, обраної самостійно, лінії поведінки. Правова свобода виключає самоуправство і свавілля, право виступає як міра свободи. Правова культура дозволяє співвідносити особисту свободу з визнанням свободи інших людей, будучи приводом для виникнення правових відносин.

Третьою ознакою правової культури є справедливість. Це рівнозначність і збалансованість тих прав і обов’язків, які існують у правових взаємини суспільних суб’єктів. Поняття справедливості, як ознаки правової культури, може відрізнятися від таких понять як соціальна і моральна справедливість.

Таким чином, виходить, що правова культура дозволяє забезпечити рівність, свободу і правову справедливість для всіх членів суспільства як на побутовому, так і на професійному рівні. Володіє правовою культурою людина володіє умінням здійснювати ті дії, які підпадають під дію права. Його свідомість і правові навички, якими він володіє, звільняють його від необхідності кожного разу шукати новий спосіб регуляції своїх дій.

Придбати навички правової культури можна і в буденному житті, вони формуються в процесі отримання освіти, а також засобами масової інформації, літературними та документальними джерелами. Людина, що володіє правовою культурою, поважає свободу і гідність інших людей як учасників правового спілкування, відчуває особисту відповідальність за свої вчинки, поважає закон і дотримується своїх зобов’язань. Якщо всі члени суспільства будуть володіти правовою культурою, то кожен може бути впевнений у реалізації своїх інтересів у межах правових норм.