Для чого потрібна реєстрація

Для чого потрібна реєстрація

Останнім часом особливої ​​значущості набули питання застосування і реалізації правил реєстраційного обліку громадян. Основною причиною цьому послужило істотне збільшення кількості правопорушень, скоєних особами, які проживають на території Російської Федерації без документів та реєстрації.

Інструкція

Конституція Російської Федерації гарантує кожному громадянину право на вільне пересування по всій її території, а також вибір місця перебування і проживання в її межах. З метою реалізації даного положення були прийняті нормативні акти, що регулюють правовідносини у цій сфері. Замість прописки введений реєстраційний облік громадян за місцем їх проживання. Основна його відмінність якого полягає в тому, що він носить не дозвільний, а повідомний характер.

Під реєстрацією за місцем проживання слід розуміти здійснюваний уповноваженими державними органами спеціальний облік громадян з метою отримання даних відомостей про міграцію населення. Реєстрація представляє свого роду дозвіл громадянину проживати в певному населеному пункті.

Постановка на реєстраційний облік є обов’язком, а не правом. Це не варто розцінювати як обмеження права людини на вільне пересування, так як вибір місця проживання здійснюється самостійно. Для постановки на реєстраційний облік за місцем проживання громадянину необхідно подати до реєстраційного органу відповідну заяву, пред’явивши при цьому паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а також документи, що підтверджують право вселення в житлове приміщення. Порушення правил реєстраційного обліку громадян тягне за собою настання адміністративної відповідальності.

З реєстрацією за місцем проживання пов’язана безліч правових аспектів: це питання нарахування та виплати пенсій та допомог, визначення порядку та видів належних пільг (у різних регіонах вони відрізняються один від одного), питання пов’язані з постановкою на податковий облік, постановкою на чергу для отримання житла , здійснення виборчих прав, отримання медичної допомоги тощо Таким чином, можна зробити висновок про велику значущість реєстрації в житті кожної людини, без якої нормальне здійснення передбачених законом прав неможливо.