Для чого потрібна школа

Для чого потрібна школа

Перше вересня, квіти, веселі обличчя першокласників та їхніх батьків, зустрічі однокласників. Дзвінки, уроки, зміни, контрольні та іспити. І все це школа. Але майбутні першокласники часто задають батькам цілком резонне питання: для чого ж потрібна школа?

Інструкція

Людині потрібна школа для того, щоб набути знання, які, звичайно, стануть в нагоді йому в подальшому житті. У сучасній школі дають не тільки знання в готовому вигляді, а й навички їх самостійного отримання: пошук необхідної інформації в різних джерелах, вміння працювати з ними, систематизувати і узагальнювати отримані відомості, інтерпретувати отримані знання і застосовувати їх на практиці.

Багато чого в школі змінилося за останні роки: вчителі по-новому вибудовують урок, використовують нові форми і методи навчання. Школярі виконують багато творчих, практичних, проектних завдань. Учні займаються дослідницькою, науково-дослідницькою діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, інтелектуальних конкурсах, олімпіадах. Все це дозволяє хлопцям придбати ключові компетенції, необхідні сучасній людині, щоб бути конкурентоспроможним і затребуваним в майбутньому. І в цьому сенсі школа важлива і необхідна.

Але навчальний заклад — це не тільки можливість отримати знання, а й школа соціального становлення та розвитку. Вона дає навички спілкування, розвиває комунікативні та творчі здібності. В школі можна придбати початкові профорієнтаційні навички, є можливість спробувати свої сили в різних соціальних ролях. Адже в багатьох школах створені і успішно працюють дитячі громадські організації, в яких дитина може «знайти себе», розвинути свої лідерські якості. Школа — це і спілкування з друзями, з викладачами, досвід роботи в колективі. Це становлення характеру людини, перші життєві уроки.

Таким чином, школа — стартовий майданчик для самостійного розвитку особистості, тому що дає необхідні знання, вчить відповідальності, дисциплінованості, дає можливість придбати комунікативні навички, розвинути творчі здібності та допомагає соціально адаптуватися в сучасному суспільстві.