Для чого потрібна теорія ймовірностей

Для чого потрібна теорія ймовірностей

Теорія ймовірностей — це розділ математичної науки, що вивчає закономірності випадкових явищ. Предметом вивчення теорії ймовірностей є дослідження імовірнісних закономірностей випадкових (однорідних) масових явищ. Методи, виявлені в теорії ймовірностей, знайшли широке застосування в більшості сучасних наук і різних галузях діяльності людини.

Інструкція

Особливо широко теорія ймовірностей застосовується для дослідження природних явищ. Всі що протікають в природі процеси, всі фізичні явища в тій чи іншій мірі не обходяться без присутності елемента випадковості. Як би точно не був поставлений досвід, як би точно не були б зафіксовані результати емпіричних досліджень при повторному проведенні експерименту, результати будуть відрізнятися від вторинних даних.

При вирішенні багатьох завдань їх результат залежить від великої кількості чинників, які складно зареєструвати або врахувати, але вони надають величезного значення на кінцевий результат. Часом кількість цих другорядних чинників так багато, і вони надають настільки великий вплив, що врахувати їх класичними методами просто неможливо. Так, наприклад, це завдання на визначення руху планет Сонячної системи, прогнози погоди, довжина стрибка спортсмена, ймовірність зустрічі знайомого по дорозі на службу і різні ситуації на фондовій біржі.

Теорія ймовірностей застосовна в робототехніці. Наприклад, якесь автоматизований пристрій (первинна заготовка робота) виконує певні обчислення. У той час як вона веде розрахунки, зовні на неї систематично впливають різними перешкодами, незначними для системи, але позначається на результатах роботи. Завдання інженера полягає в тому, щоб визначити, з якою частотою буде виникати помилка, нав’язана зовнішніми перешкодами. Так само методами теорії ймовірності можливо розробити алгоритм для зведення похибки обчислення до мінімуму.

Завдання подібного роду дуже часто зустрічаються у фізиці і при розробці нових видів техніки. Вони вимагають ретельного вивчення не тільки головних закономірностей пояснюють основні риси даних явищ в загальних їх поняттях, а й аналізу випадкових спотворень і збурень, пов’язаних з дією другорядних чинників, які надають результату досвіду в заданих умовах той самий елемент випадковості (невизначеності).