Для чого потрібні дієслова


 

Зі шкільної програми відомо, що дієслова — це слова, що позначають дію або стану особи, а також предмета і відповідають на питання «що робити?», «що зробити?» («бігти», «відрубати» і т.д .).

      За допомогою дієслів у російській мові можна виражати не тільки дії чи стану, але й ознаки («зеленіє трава»), а також кількість («подвоїли виплату»). Вони можуть показувати ставлення до кого-небудь або чого-небудь («Він поважав свою матір»).

Ця частина мови, називаючи дію, ознака, стан, кількість або відношення, перш за все вказує на виробника, суб’єкта-діяча («хтось ходить», «б’є», «читає»), а також на час вчинення цього дії («ходив», «читав»).

Граматичне значення дієслів величезне. Вони позначають:

— трудову творчу діяльність («кувати», «рибалити»);
- Рух, переміщення або положення в просторі («плисти», «сидіти»);
- Розумову діяльність, в т.ч. мисленнєво-мовленнєву («сказати», «зіставляти»);
- Фізична та інші стани людини («спати», «видужувати»);
- Емоційно-технічну діяльність («радіти», «тужити»);
- Стан / зміна природи («вечоріє», «підморожує»).

Дієслово має форми, що дозволяють в тексті оцінити дію, ознака, стан або як реальне, або як бажане («Ранок», «утройте», «потроїли б»). У російській мові дієслово є найбагатшою частиною мови, тому що має цілу систему форм («писати — пишу, пишеш, пише, пишемо, пишіть», «пишуть — писав, писала, писали — буду писати, будеш писати, буде писати, будемо писати, будете писати, будуть писати — пиши, пишіть, писав би — пише, що писав, писаний »).

У синтаксисі найважливіша функція дієслова — бути присудком; його основні форми (часу, особи, способу) вживаються тільки в ролі присудка і носять назву «предикативні» (предикат — присудок).

Від інших частин мови дієслово відрізняють словотворчі ознаки. Найбільш поширений спосіб утворень — за допомогою приставок і суфіксів. Причому дієслово має свої суфікси-а-(«обідати»),-ну-(«крикнути»),-ся (насупився) та ін