Для чого потрібні коми

Для чого потрібні коми

Кома — розділовий знак, що виконує функції відокремлення і розділення в тексті. Правильна постановка ком викликає величезну кількість труднощів як у школярів, так і у дорослих людей.

Інструкція

Читаючи пам’ятки давньоруської літератури, сучасна людина насилу розуміє сенс розлогих, складних речень. А прочитати такий вислів з правильною інтонацією при першому прочитанні практично неможливо. Адже в давньоруській мові не було ком.

Коми необхідні в тексті для відокремлення вступних конструкцій, звернень, причетних і дієприкметникових оборотів. Наприклад: «Попрацювавши, хочеться відпочити».

Ще одна важлива функція, яку виконують коми — розділова. Саме за допомогою ком на листі відокремлюються один від одного прості речення в складі складного. Наприклад, «[впали великі краплі дощу], і [блиснула блискавка]«.

Коми також вказують на перерахування однорідних членів. Наприклад: «У лісі росли і дуби, і осики, і берези».

Постановка ком необхідна для точної передачі інформації та збереження первісного змісту висловлювання. Яскравим підтвердженням цьому служить вже став хрестоматійним приклад: «Стратити (,) не можна (,) помилувати». Тут від постановки коми залежить семантика всього висловлювання.

Коми також є першими помічниками при читанні тексту. Вони інформують читача про те, де потрібно зробити паузу, а де, навпаки, прискорити темп мови. Ці знаки пунктуації вказують на обороти і конструкції, які необхідно інтонаційно виділити. Наприклад: «Тиша на світанку не заспокоювала, а, навпаки, посилювала його хвилювання».

Правильна постановка коми в реченні залежить від дотримання норм синтаксису. Але іноді для досягнення найбільшого художнього ефекту письменники можуть знехтувати встановленими правилами і поставити кому там, де вважають за потрібне. Яскравим прикладом цьому може служити пропозиція з роману М. Горького «Життя непотрібного людини»: «Відстань, — буде, — кинь!; Народ іде, — червоні прапори, — безліч народу, — незліченно, — різного звання».