Для чого потрібні правила орфографії

Для чого потрібні правила орфографії

Орфографією називається метод, за допомогою якого здійснюється систематизація правил, що відповідають за правопис. Її суспільна функція полягає в написанні по єдиному образом і подобою. Щоб зрозуміти, для чого потрібно орфографія, необхідно ознайомитися з її історією.

Інструкція

Виділяють три етапи в історії орфографії. Перший з них характеризується відсутністю яких-небудь єдиних правил. Другий період для Європи припадає на XVI-XIX ст. У цей час здійснюється первинне закріплення норм і правил, що було пов’язано з приведенням літературної мови в порядок. Одна з головних ролей у цьому процесі належить книгодрукування. Адже для того щоб слова були зрозумілі кожним, вони повинні в різних виданнях бути написані однаково. Далі з’являлися словники (а також граматики), які чинили свій вплив.

Під час третього періоду здійснюється реформування існуючих правил. Необхідність у змінах та вдосконалення була пов’язана з появою обов’язкового навчання. Природно, що відмінності в правилах орфографії представляли собою певні проблеми. Реформи були здійснені для цілого ряду мов в XX ст. При цьому ставилися конкретні цілі.

Перша мета — реформування графічної складової мови. Зокрема, були вилучені букви-дублікати, додані відсутні літери і діакритичні знаки. Друга мета — зміна самих орфографічних правил. Наприклад, етимологічне і традиційне написання були замінені морфологічними, фонематическими і фонетичними.

У Росії перша орфографічна реформа була здійснена в 1918 році. В її ході були виключені деякі букви з мови (наприклад, «ять», «i»), а також змінено ряд правил. Видані в 1956 році «Правила російської орфографії та пунктуації» є основою сучасної російської мови.

Якщо читач поки не зміг відповісти для себе на запитання, навіщо потрібні правила орфографії, виділимо наступні аспекти:

- Базуються на мовному спадщині, вони є тим, що повинен знати і шанувати кожен громадянин своєї країни;

- Паузи і інтонації, які рясніють в усному мовленні, на листі можуть бути передані лише з дотриманням орфографічних правил;

- Деякі слова можуть чутися однаково, але писатися абсолютно по-різному, їх неправильне написання кардинально змінить зміст речення;

- Єдині правила дозволяють носіям мови знати його на одному рівні.