Для чого потрібно знати біологію


 

Біологія — це важлива наука, знання якої знадобиться кожній людині в повсякденному житті. Будь-яка наука з’являється в результаті необхідності вирішення тих чи інших завдань, що постали в процесі розвитку людини, і біологія — не виняток.


      Біологія як наука виникла в зв’язку з потребою вирішення важливих проблем людей. Однією з них завжди було розуміння процесів, що відбуваються в живій природі і пов’язаних з отриманням їжі. Знання особливостей життя тварин і рослин, характер їх зміни під безпосереднім впливом людини, розробка способів отримання все більш багатого врожаю — всі ці питання надзвичайно важливі. Рішення даних проблем — це одна з найбільш важливих, фундаментальних причин виникнення біології як науки та її необхідності людині.

Другий, не менш важливою причиною необхідності даної науки є біологічні особливості людини та їх вивчення. Людина є невіддільною частиною живої природи, продуктом її розвитку. Всі процеси, що відбуваються в життєдіяльності, схожі з тими, які відбуваються в природі. Глибоке розуміння природних біологічних процесів служить фундаментом для медицини. Вивчення роботи людських органів, поява свідомості та підсвідомості (гігантський крок вперед у самопізнанні матерії), розвиток мозку як органу мислення (а ця загадка до сих пір залишається невирішеною), виникнення суспільного способу життя, соціальності — все це вивчає біологія.

Розвиток медицини і збільшення виробництва продуктів харчування — важливі, але далеко не єдині причини, які визначали розвиток біології, роблячи її необхідною для кожної людини. Природа дає людям джерела для отримання продуктів і матеріалів. Важливо знати їх властивості, місцезнаходження та сфери застосування, щоб правильно використовувати для свого блага. Багато в чому біологія є вихідним джерелом таких знань.

Перед біологічної наукою стоять такі завдання, як: побороти хвороби століття і віруси, створити ефективні вакцини, забезпечити продуктами харчування, виправити генетичні дефекти, перемогти передчасне старіння, зберегти чистоту водойм та прозорість повітря, уберегти грунт від ерозії, а ліси — від знищення. Біологічні знання — обов’язковий компонент загальнолюдської культури, основа формування наукової картини всього світу.