Навіщо потрібна граматика


 

Граматика (від грец. «буква», «написання») є частиною лінгвістики, яка вивчає закономірності утворення та вживання форм слів. В давнину термін «граматика» був синонімом лінгвістики, таке розширене значення збереглося і в наш час в поєднаннях: «порівняльна граматика», «історична граматика» і т.д. Сучасне мовознавство надає більш вузьке значення цього розділу мовознавства. Загальноприйнятим є розподіл науки про мову на фонологію, граматику і лексикологию.


      Граматика — найважливіший аспект навчання російської мови. На основі граматичних законів слова будуються в словосполучення і пропозиції, внаслідок чого мова набуває осмисленість. За словами К.Д. Ушинського, граматика є логікою мови, тому що кожній формі тут притаманні будь загальні значення.

Граматичний лад засвоюється в дитинстві, коли дитина самостійно, наслідуючи дорослим, намагається говорити фрази, пропозиції. У живої мови діти бачать постійні значення граматичних елементів-морфем, унаслідок чого у них формується загальний образ відносин в значимих елементах в словах. Даний процес розвиває в дитині механізм аналогії, що є підставою для мовного чуття, в т.ч. чуття до граматичному строю мови.

Поступове оволодіння граматичним ладом мови пояснюється віковими закономірностями, а також складної граматичної системою російської мови, зокрема морфологічної. Російська мова містить багато винятків із загальних правил, які необхідно запам’ятовувати. Помічено, що інтенсивний процес оволодіння граматичний строєм йде на 5 році життя; саме в цей час дитина намагається розмовляти поширеними пропозиціями, у нього росте активний словник і розширюється сфера спілкування. Тому знання граматики є необхідною якістю для повного оволодіння мовою, тому що ігнорування загальних правил може привести до нерозуміння сказаного або почутого.

Таким чином, граматика має велику абстрагує силу, можливість типізувати мовні явища, але при цьому відвернута від конкретних значень слів і пропозицій. При освоєнні граматики у людини паралельно формується і мислення, розвивається мова і психіка, коригується граматичний лад. І це є одним з головних значень даної науки про мову.