Навіщо потрібна якість


 

Все частіше і частіше можна почути словосполучення: «Міжнародний стандарт якості», «Система управління якістю». Багато підприємств гордовито оголошують про те, що їх продукція або послуги відповідають міжнародному стандарту якості. Але ось навіщо потрібна якість і його стандарт ISO, ніхто при цьому не говорить.


      Найважливіша умова економічного успіху полягає в тому, що якщо продукт програє по своїй ціновій привабливості для споживача, то для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, він повинен вигравати за своєю якістю. Питання якості є важливим для підприємств, компаній, організацій, фірм і навіть індивідуальних підприємців, тому він не повинен залежати від випадкових чинників. Ті, хто націлений на успішний розвиток свого бізнесу, набувають і впроваджують на своїх підприємствах системи менеджменту якості.

Впровадження цих систем дозволяє вирішувати питання якості як комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня рентабельності, зменшення витрат на шлюб і його виправлення, усунення ризиків, пов’язаних з питаннями якості, задоволення споживачів і замовників.

Ця система задіює і працівників підприємства, до яких необхідно довести їх участь в питаннях підвищення якості продукції підприємства. Вона дозволяє визначити та впровадити об’єктивні критерії його оцінки і встановити ті аспекти якості, які найбільш значимі для підприємства на кожному конкретному етапі його розвитку і діяльності.

Система менеджменту якості відноситься не тільки до управління підприємством, а й до всієї компанії в цілому. Це дозволяє гарантувати довгострокові відносини з клієнтами та споживачами та оптимізувати виробничі процеси відповідно до цілей компанії.

Це, в свою чергу, веде до підвищення якості вироблених товарів і наданих послуг, зниження виробничих витрат на усунення браку і збільшенню прибутку та економічного успіху. Якість товарів, продукції і послуг збільшує купівельний попит, впливає на прийняття позитивного рішення про другу покупку, сприяє зростанню ділової репутації компанії. Результатом цього стає підвищення рентабельності та прибутковості підприємства, незалежно від його величини і форми власності.