Навіщо потрібні правила правопису приставок


 

Владение правилами орфографії визначає рівень грамотності людини. Цей аспект в значній мірі впливає на його професійний імідж. Норми орфографії російської мови охоплюють такі розділи, як коріння з чергуються голосними, злите і роздільне написання «не» з різними частинами мови, голосні після шиплячих; злите, роздільне і дефісное написання слів, а також правила правопису приставок.


      Правила правопису приставок потрібні не тільки для того, щоб регулювати коректне графічне оформлення слова. В окремих випадках те чи інше написання приставки може впливати на значення слова. Наприклад, «перебувати» означає перебувати в будь-якому місці тривалий час, а «прибувати» — приїжджати куди-небудь.

Крім того, приставка може допомогти в «розшифровці» значення слова. Так, приставка пре-надає значення високого ступеня якості або дії, і її можна замінити словами «дуже», «дуже» (наприклад: препріятний, надзвичайно цікава, процвітати). В інших випадках отримується значення «через», «по-іншому», як у приставки пере-, (наприклад: переступати, перетворювати).

Приставка при-, в свою чергу, може створювати смислове значення просторової близькості (наприклад: прибережний, пришкільний); додавання, наближення, приєднання (наприклад: приробити, прибити, примикати); неповного дії (наприклад: відкрити, призупинити), доведення дії до кінця (наприклад: придумати, приготувати), вчинення дії в чиїхось інтересах (наприклад: приховати, приберегти).

Фонетичні особливості мови також впливають на правопис приставок. Вибір приголосної «з» або «з» в приставках без-/бес-, воз-/вос-, вз-/вс-, із-/іс-, ніз-/ніс-, раз-/рас- залежить від подальшого звуку . Вони пишуться з буквою «з» перед голосними і дзвінкими приголосними (б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р) і з буквою «с» перед глухими приголосними (к, п, с, т , ф, х, ц, ч, ш, щ). Наприклад: безповоротний — безформний, поранити — налякати, розсунути — відчинити.
Однак необхідно пам’ятати, що приставка з-завжди залишається незмінною, незалежно від того, чи знаходиться вона перед глухою або дзвінкої приголосної (наприклад: зробити — стесати, шкребти — згребти).

Правила правопису приставок також регулюють графічну передачу слів з іншомовними приставками пост-, суб-, супер-, дез-, контр-, транс-, пост-, пан-. У цих випадках корінь починається з голосної «і», на відміну від правопису слів з російськими приставками, де замість «і» пишеться «и» (наприклад: відшукати, підіграти). Винятки становлять приставки між-та над-, після яких зберігається «і» (наприклад: надцікавих).