Навіщо потрібні причастя


 

Стилістична роль дієприкметників в російській мові своєрідна. Ця форма передає смислове точність, стислість, лаконічність мови, вносить в текст елементи книжності. Експресивне забарвлення, закладену в граматичної природі причастя, відзначали письменники, вчені.


      На виразність дієприкметників вказував ще А.С. Пушкін, і в своїй прозі він тонко користувався цими формами. На думку Григоровича за допомогою причетного обороту домальовується загальна картина, воно незамінне для мальовничій передачі дії. Особливості стилістичного вживання причастя, його самобутність відзначені ще одним російським письменником К.Д. Ушинським, який писав, що цю форму придумав російський народ у своєму прагненні діяти на почуття слухача. Вчені лінгвісти XIX-XX століть також високо оцінюють стилістичні можливості причастя.

В основному причастя вживаються в книжкової мови, що пояснюється історією виникнення. Основні їх розряди відносяться до елементів літературної мови, запозиченого з старослов’янської. Це простежується в ряді їх фонетичних особливостей (наявність «щ» в дієприкметниках). На зв’язок цієї частини мови зі старослов’янською мовою вказував ще Ломоносов, який писав, що все причастя утворені тільки від слов’янських дієслів. Сучасні причастя утворюються від будь-яких дієслів, в т.ч. від новоутворень («яровізірующего»).

Причастя вживаються у високих стилях мови, вони не зустрічаються в розмовній мові і відсутні в діалектах. Виняток становлять короткі причастя в минулому часі пасивного стану («принесений», «налитий», «написаний»), які широко застосовуються в побутовому мовленні і зустрічаються в діалектах.

Для книжкового ж стилю ця форма є одним з найнеобхідніших засобів лексики, тому що вона сприяє стислості мови, і дає можливість замінювати придаткові пропозиції причетними оборотами. Дуже широко такі обороти використовуються в періодиці, особливо в газетах.

Визнаючи великі можливості в стилістиці дієприкметників, сучасні вчені в той же час вказують, що їх нагромадження може затемнювати саму думку тексту.