Навіщо потрібні водні слова


 

Зі шкільної програми відомо, що вступними є слова, граматично не пов’язані з членами речення (тобто не пов’язані за способом управління, узгодження, примикання). За допомогою ввідних слів виражається ставлення мовця до висловлюваної думки, характеризується спосіб її оформлення. Вони мають інтонацію вводності, яка виявляє в більш швидкому проголошенні і зниженні голоси в порівнянні з іншою частиною пропозиції.


      Морфологічно такі слова виражаються або спеціальними вступними словами («отже», «будь ласка») або словами різних частин мови, у разі їх особливого вживання («на щастя», «навпаки»).

Вступні слова можуть ставитися і до всього пропозицією, і до певної його частини. Вони означають:

— додаткові експресивні й емоційні відтінки («Я, на жаль, зрозумів, що накоїв»);
- Оцінку мовця ступеня достовірності повідомлюваного факту («по суті справи», «само собою зрозуміло», «без всякого сумніву»);
- Оцінку фактів з точки зору їх буденності («як водиться», «за звичаєм»);
- Почуття мовця: радість, подив, досаду, жаль і ін («Я, на диво, швидко зрозумів про що мова»);
- Послідовність викладу, зв’язок думок («Стало бути, ти не хочеш перейти дорогу»);
- Способи і прийоми оформлення думок, експресивний характер висловлювання («Зізнатися сказати, ні в який час не було тут такої бурі»);
- Впорядкування думок («по-перше», «друге») і спосіб їх оформлення («інакше кажучи», «одним словом»).

Ряд вступних пропозицій вказує на джерело повідомлення («з точки зору», «як відомо»).

В особливу групу можна виділити вступні слова, які звернені до читача чи співрозмовника. Їх метою є привернення уваги до викладеним фактам, навіювання певного ставлення до повідомляємо («Зробіть милість, послухайте, що я вам скажу»).

Не будучи синтаксично пов’язані з членами речення, часто вступні слова виконують конструктивну роль і є необхідними для його структури.

Основна сфера їх вживання — усне мовлення, якою вони надають інтонаційну виразність, часто зустрічаються в художньому мовленні, але не в книжковій, де перевага віддається більш коротким вступним одиницям. Пропозиції з вступними словами найчастіше лаконічні, рідко бувають поширеними.