Навіщо потрібні вступні пропозиції


 

Зі шкільної програми відомо, що вступними є пропозиції, граматично не пов’язані з членами речення (тобто не пов’язані за способом управління, узгодження, примикання). Вступні пропозиції висловлюють ставлення мовця до висловлюваної думки, характеризують спосіб її оформлення. Вони мають інтонацію вводності, яка виражається в більш швидкому проголошенні і зниженні голоси в порівнянні з іншою частиною пропозиції.


      Вступні пропозиції можуть ставитися і до всього пропозицією, і до певної його частини. Ними виражаються:

— додаткові експресивні й емоційні відтінки («Я, до свого жаху, зрозумів, що накоїв»);
- Оцінку мовця ступеня достовірності повідомлюваного факту («по суті справи», «само собою зрозуміло», «без всякого сумніву», «Як кажуть моряки, вітер міцнішав»);
- Оцінку фактів з точки зору їх буденності («як водиться», «за звичаєм»);
- Почуття мовця: радість, подив, досаду, жаль і ін («Руки мої, до страшної моєї досади, тремтіли»);
- Послідовність викладу, зв’язок думок («Стало бути, ти не хочеш перейти дорогу»);
- Способи і прийоми оформлення думок, експресивний характер висловлювання («Зізнатися сказати, ні в який час не було тут такої бурі»).

Ряд вступних пропозицій вказує на джерело повідомлення («з точки зору», «як відомо»).

Особливу групу вступних пропозицій становлять синтаксичні конструкції, які звернені до читача чи співрозмовника. Їх метою є привернення уваги до викладеним фактам, навіювання певного ставлення до повідомляємо («Зробіть милість, послухайте, що я вам скажу»).

Не будучи синтаксично пов’язані з членами речення, часто вступні пропозиції виконують конструктивну роль і є необхідними для його структури.

Вступні пропозиції відрізняються від вступних слів тим, що вони більш незалежні, що пояснюється їх розмаїтістю по логічному обсягом та складом.

Основна сфера їх вживання — усне мовлення, якою вони надають інтонаційну виразність, часто зустрічаються в художньому мовленні, але не в книжковій, де перевага віддається більш коротким вступним одиницям. Подібні пропозиції найчастіше лаконічні, рідко бувають поширеними.