Навіщо потрібна грамотність

Навіщо потрібна грамотність

Грамотність визначає ступінь володіння людиною рідною для нього мовою і виражається в умінні логічно і зв’язно говорити, правильно використовувати слова і наголоси, писати без орфографічних і пунктуаційних помилок. Сьогодні, коли спостерігається тенденція до спрощення правил російської мови, коли переважна більшість населення перестало читати книги і листи пишуть частіше в електронному вигляді, грамотність і досі залишається частиною і показником загальної культури.

Інструкція

Грамотність є тим фундаментом, на якому будується подальший розвиток особистості. Грамоті вчать не лише підручники, а й книги, які дають можливість людині безоплатно використовувати цю скарбницю думок і знань, яка була створена попередніми поколіннями.

В історії людства грамотність часто використовувалася правлячими колами і партіями для досягнення своїх цілей і пропаганди своїх ідей. Так, грамотність почала розповсюдження на Русі разом з поширенням християнства, коли потрібні були для участі в церковних обрядах люди, які вміють читати.

Грамотність і можливість навчатися потім була привілеєм правлячих класів, тому після Жовтневої Революції 17 року Радянська Влада витратила багато сил для того, щоб все населення країни стало грамотним, вміло читати і писати. Це теж була вимушена міра, оскільки в розвивається, індустріальній країні потрібні спеціалісти й освічені люди.

Але поряд з цим безсумнівним досягненням, після Революції розпочався процес спрощення мови, який особливо інтенсивно йде сьогодні, разом з розвитком сучасних засобів зв’язку та відмиранням традиційних. Це не такий вже безневинний процес, яким він може здатися на перший погляд. Спрощення правил граматики і правопису неминуче спричинить за собою спрощення мислення.

Повальна, войовнича неграмотність стала ознакою нашого часу. Неграмотно говорять усі, починаючи з керівників держави. Людина, який усвідомлює свої історичні та культурні корені, зобов’язаний розуміти, що єдність нації грунтується на єдності її мови. Саме єдина мова і його єдині для всіх закони лежать в основі національного самовизначення.

Ніяка кількість грошей і влади не здатне зробити людину культурним. Тільки грамотність сьогодні залишається тим критерієм, за яким людину можна назвати освіченою і культурною, хоча в сучасному суспільстві ці поняття перестали пропагуватися.

Завдання збереження мови — одна з найважливіших для тих, хто дійсно вважає себе росіянином. Грамотна мова і лист полегшують взаєморозуміння людей і показують їх поважне ставлення один до одного, оскільки належність до однієї, загальної культури визначається використанням загальних ментальних моделей поведінки і загальними правилами рідного для них мови.