Навіщо потрібна охорона праці

Навіщо потрібна охорона праці

На великих підприємствах зараз діє система заходів, яка спрямована на запобігання та попередження виникнення різних ситуацій, які можуть призвести до загрози життю і здоров’ю працівника. Дана система заходів називається охороною праці. Але потрібно більш детально охарактеризувати дану категорію

Інструкція

Під охороною праці розуміється сукупність способів, засобів і дій, спрямованих на скорочення в рамках підприємств або галузей травматизму, ситуацій, які можуть надати шкоду здоров’ю простого робітника. Охорона праці дійсно потрібна, і ось кілька причин цього.

Перша з ряду причин — протекційної. Захист робітників від шкідливих факторів умов праці, ліквідація вузьких моментів, пов’язаних з діяльність робітників у рамках небезпечних виробничих факторів призводить до скорочення травматизму на підприємстві і зменшенню випадків захворювань, пов’язаних з трудовою діяльністю. При сприятливому розвитку подій збільшиться продуктивність праці.

Другою причиною є соціальна. Охорона праці є однією з форм прояву лояльності керівництва до працівників. При проведенні різних тренінгів та занять, які закликають підвищити грамотність працівників на робочих місцях, у них виникає стійка впевненість в тому, що роботодавець не хоче пускати на самоплив роботу підприємства. Лояльність працівників підвищується і, як наслідок, продуктивність їх праці збільшується.

Наявність на підприємстві журналів обліку проведення інструктажів не є запорукою того, що керівництво відповідально ставиться до охорони праці. Охоронні заходи повинні проводитися з регулярністю, щоб співробітники твердо засвоїли правила роботи на підприємстві та правила грамотного використання ними робочого обладнання. Якщо підприємство є досить великим, йому варто мати у своєму штаті декількох інженерів з охорони праці.

Головним завданням даних фахівців є виявлення, попередження та ліквідація можливих факторів ризику, які можуть призвести до виникнення небезпеки життю і здоров’ю працівників. Інженер з охорони праці повинен спільно з керівництвом підприємства розробляти комплексну систему заходів з навчання співробітників основам безпечної праці.