Навіщо потрібна печатка

Навіщо потрібна печатка

Відповідно до чинного законодавства практично для кожного підприємства покладається обов’язкова наявність печатки. Однак це залежить від форми власності. Звільняються від даної вимоги товариства і товариства з додатковою відповідальністю. Наявність відбитка печатки необхідно на кадрових, юридичних і правових документах, де присутня підпис посадової особи.

Інструкція

Наявність відбитка печатки обов’язково на договорах, контрактах. На них присутній підпис директора організації або іншої уповноваженої особи. Без завірення печаткою вона може бути визнана недійсною. При укладенні трудового договору працівникам необхідно звертати особливу увагу на наявність її відбитка.

Наявність печатки на наказах про зарахування, звільнення, переведення не є обов’язковим. Але на практиці склалася інша ситуація, що її відбиток ставиться там, де присутня підпис керівника підприємства. Коли працівник просить копію трудової книжки, наказу про прийом / звільнення, то на неї необхідно написати слово «Мабуть» або «Копія вірна», вказати назву посади кадрового співробітника, його прізвище, ініціали. Кадровик повинен поставити особистий підпис та відбиток печатки компанії або відділу кадрів, яку слід розміщувати так, щоб не закривати підпис, оскільки в подальшому можуть виникнути проблеми з її звіренням. Прийнято вважати, що печатка повинна розташовуватися на частині найменування посади.

Записи на титульному аркуші трудової книжки, а також всередині неї слід обов’язково посвідчувати печаткою підприємства або кадрової служби. Коли працівник звільняється з організації, проводиться його переведення на іншу посаду або до іншого роботодавця, її відбиток повинен бути присутнім. Друк слід проставляти так, щоб підпис посадової особи і розшифровка були доступні для читання.

При зміні персональних даних фахівця в його трудовій книжці слід внести запис, що підтверджує цей факт. Такий запис необхідно завірити відбитком печатки. Найменування компанії на ній має відповідати назві фірми в статуті чи іншому установчому документі. Якщо відбулося перейменування, це потрібно зафіксувати, засвідчити нової печаткою організації.

Наявність відбитка печатки обов’язково при укладанні договорів, які мають юридичну, правову силу. Виняток становлять лише випадки, які потребують нотаріального засвідчення.