Навіщо потрібна риторика

Навіщо потрібна риторика

Риторика — наука про ораторське мистецтво, у більш вузькому сенсі — вміння логічно і грамотно викладати свої думки, переконувати співрозмовника. Наука ця входила в обов’язковий курс предметів, що вивчаються в російських гімназіях, але після Революції ці знання порахували непотрібними і мистецтво риторики було практично забуте. Результатом цього стало те, що майже все населення країни не вміє грамотно розмовляти, аргументовано доводити і заперечувати, дотримуватися логіку у своїх висловлюваннях.

Інструкція

Публічний виступ — це презентація не тільки того наукового відкриття, вироби, товару або суспільно-значущої події, якому воно присвячене, але і презентація самого доповідача, оратора. Володіння зброєю переконання високо цінувалося в усі часи. Ті, хто вмів переконати співрозмовника та залучити його на свій бік перемагали не зброєю, вони управляли умами за допомогою свого красномовства.

У діловому житті, в бізнесі це мистецтво може стати в нагоді тому, хто має справу з замовниками, партнерами, клієнтами. Ті, хто знайомий з основами ораторського мистецтва, риторики, можуть експромтом складати і ефектно вимовляти найскладніші мови, використовуючи хорошу дикцію і допомагаючи собі багатими інтонаціями. Людині, яка вміє пояснюватися грамотно і логічно, з використанням законів риторики, завжди буде забезпечений інтерес партнерів і їх завжди можна бужет переконати в перспективах взаємовигідного співробітництва.

Якщо ваша робота пов’язана з людьми, то без знання законів риторики вам просто не обійтися. Ніякі інші вміння та навички не дають людині таких широких можливостей швидко домогтися успіху у слухачів, змусити їх погодитися зі своєю думкою, залучити їх на свою сторону, домогтися, щоб вони стали союзниками, як яскрава, грамотна і красива мова. Тому це вміння також необхідно тим, хто займається політикою, працює в структурах влади і тим, хто займається мережевим маркетингом, викладає. Безліч професій в своєму методологічному інструментарії використовують вміння говорити.

Втім, риторика стане в нагоді і тим, хто не обов’язково спілкується зі своїми співрозмовниками усно. Знання її основ необхідні письменникам, журналістам, тим, хто пише тексти в інтернеті. Та й в особистому, повсякденному житті це вміння буде зовсім не зайвим. Воно дозволить вам полегшити спілкування з людьми, які знаходяться поруч з вами, а значить полегшити й розуміння.