Навіщо потрібна статистика

Навіщо потрібна статистика

Розвиток державної статистики та історія її виникнення визначається розвитком держави і суспільства, його соціально-економічними потребами. Зміна політичної картини в Росії в кінці 18 століття безпосередньо вплинуло на характер російської статистики, в ній більш повно відбилося стан суспільного життя, економіки. Цей час дало життя першим науковим статистичними розробкам.

Інструкція

Розквіт статистики як науки припав на 40-50 роки позаминулого століття. Основна заслуга російських статистів полягала в остаточному оформленні, затвердження політико-економічного спрямування, а теоретичні розробки стали основою для певних статистичних досліджень. Найважливішою віхою в історії статистики того часу був перепис населення Російської Імперії 1897 року.

Радянська статистика на початковому етапі (1917-1930) відрізнялася винятковою інтенсивністю. У цей час проводилася безліч переписів, обстежень. Тільки в 1920 році було проведено 3 перепису: демографічно-професійна перепис населення, сільськогосподарська та короткого обліку промислових підприємств.

Основне завдання статистики — вивчення закономірностей масових процесів і явищ, в яких і виражається життя суспільства. Це зовнішня і внутрішня торгівля, виробництво, споживання, перевезення вантажів і т.д. Всі перелічені явища складаються з маси однакових елементів, об’єднаних єдиною якісною основою, але відрізняються рядом ознак і утворюють статистичну сукупність.

Статистична сукупність хоч і представляє собою єдине ціле, але складається з окремих одиниць. Наприклад, під час перепису населення у відношенні будь-якої людини збираються відомості про національність, зайнятості, віці і т.д. А все населення в період перепису являє собою статистичну сукупність.

Сучасна державна статистика — складовий елемент системи державного регулювання, значно підсилює її інтегруючу функцію у створенні інформаційної інфраструктури загальнонаціонального масштабу.