Навіщо потрібна вища освіта

Навіщо потрібна вища освіта

Освіта, що отримується в середній школі, дозволяє людині отримати той мінімум загальних знань в різних галузях природничих і гуманітарних наук, який дозволить йому вважатися грамотною людиною. Але рівень і обсяг цих знань не дозволяє говорити про його освіченості. Цей обсяг недостатній і для того, щоб стати висококласним інженером або фахівцем-гуманітарієм.

Інструкція

Високий рівень розвитку науки і техніки, збільшені обсяги інформації не дозволяють звичайній людині, не генію, стати висококласним фахівцем в декількох областях знань. Для більшості людей стає можливим отримати тільки одного разу той обсяг знань, який необхідний для вивчення того чи іншого предмета, тієї чи іншої професії. Тобто переважна більшість дипломованих фахівців має тільки одну вищу освіту, але і цього їм цілком достатньо для самореалізації в житті.

Тільки маючи ті знання, які можна отримати у вузі, ви можете говорити про те, що досить добре знаєте теорію вашої професійної діяльності, щоб вважатися висококласним фахівцем. Тільки спеціальні знання з предмета, який став вашою професією, роблять вас професіоналом високої кваліфікації, інженером, лікарем або ученим.

Вища освіта дає людині не тільки необхідний обсяг спеціальних знань у тій чи іншій галузі науки, техніки, літератури, мистецтва, а й інші, не менш важливі навички. Під час навчання у вузі, ви отримуєте додаткові знання в суміжних областях, без яких сьогодні не обійтися жодному дійсно грамотному і освіченій людині. У вузах студенти всіх спеціальностей вивчають інформатику, філософію і культуру, основи права, іноземні мови та економіку.

Але, найголовніше, під час навчання, людина отримує навички роботи в інформаційному полі. У вузі він вчитися працювати з літературою, організовувати пошук необхідних для роботи джерел знань, обробляти їх, аналізувати і робити висновки з того, що він дізнався. Сучасні комп’ютерні технології і можливості інтернету тільки розширили той простір знань, яке доступне студентам і випускникам вузів.

Можна сказати, що вища освіта — це інший якісний рівень сприйняття інформації, який відрізняє випускника вузу від випускника школи. Це сходинка, з якої думаюча людина може продовжити свою подальшу освіту в обраній професійній сфері та суміжні з нею областях знань, які йому знадобляться для подальшого зростання і самовдосконалення.