Навіщо потрібні банки

Навіщо потрібні банки

Спочатку банки створювалися як сховища паперових грошей. Сьогодні функції цих організацій значно ширше. Банки не тільки беруть участь у грошовому обігу, займаються фінансуванням та кредитуванням підприємств промисловості і торгівлі, а й здійснюють страхування вкладів, торгують цінними паперами, виступають посередниками і навіть управляють майном. Часом діяльність їх так різноманітна, що мимоволі виникає питання про те, що є їх дійсною сутністю.

Інструкція

Будь-який банк є підприємством і володіє всіма правами юридичної особи, яка має різні форми власності. Він виробляє і реалізує фінансові продукти і надає послуги. До специфічних для банку послуг відносяться депозитні, кредитні та розрахункові операції.

Депозитними називаються послуги з розміщення та зберігання грошових коштів вкладників. Вони пов’язані з початковим призначенням банку — надійне і безпечне зберігання заощаджень та цінностей. Сьогодні банки забезпечують не тільки збереження вкладів (депозитів), а й отримання від них доходу з метою запобігання знецінення від інфляції. За те, що клієнти банку зберігають в ньому свої кошти, вони отримують відсотки від суми вкладу.

Однак часто основною діяльністю, за рахунок якої банк, як підприємство і господарюючий суб’єкт, отримує прибуток, є кредитування. Надаючи юридичним і фізичним особам грошові кошти під відсотки на певний термін, банки стимулюють розвиток промисловості, виробництва товарів і послуг, беручи участь у виробничій та фінансової діяльності підприємств і організацій.

Банки також виступають посередниками в розрахункових операціях як у готівковій, так і безготівковій формах. Згідно з дорученнями клієнта, вони можуть відкривати різні розрахункові рахунки, з яких виробляються різні платежі: по податках, заробітної плати, інші, пов’язані з продажем і купівлею матеріальних цінностей. При цьому банк є посередником між своїм клієнтом та покупцем або продавцем, податковими органами, бюджетом. Оперативність роботи банку забезпечується новітніми технологіями, що дозволяють проводити розрахунки і перерахування грошових коштів практично в реальному масштабі часу.

Крім цього, банки надають додаткові послуги на платній і безкоштовній основі. Серед них — консультації, посередництво, довірчі операції, представлення інтересів клієнта в суді, порука і гарантії, а також послуги підприємствам, спрямовані на їх розвиток — публічне розміщення акцій, біржові послуги та ін Завдання банку — не просто акумулювання грошових коштів, а перетворення їх в приносять прибуток, що працюють активи.