Навіщо потрібні бази даних

Навіщо потрібні бази даних

До теперішнього часу людством накопичено воістину гігантську кількість інформації про об’єкти та явища. Але ця інформація не лежить мертвим вантажем, вона зберігається в електронному вигляді і використовується в базах даних. Бази даних — це частина інформаційних систем — програмно-апаратних комплексів, що здійснюють зберігання та обробку величезних інформаційних масивів.

Інструкція

База даних являє собою певним чином структуровану сукупність даних, що зберігаються разом і обробляються відповідно до деякими правилами. Як правило, база даних моделює деяку предметну область або її фрагмент. Дуже часто в якості постійного сховища інформації баз даних виступають файли.

Програма, яка виробляє маніпуляції з інформацією в базі даних, називається СУБД (система управління базами даних). Вона може здійснювати вибірки за різними критеріями і виводити запитувану інформацію в тому вигляді, який зручний користувачеві. Основними складовими інформаційних систем, побудованих на основі баз даних, є файли БД, СУБД та програмне забезпечення (клієнтські програми), що дозволяють користувачеві маніпулювати інформацією і здійснювати необхідні для вирішення його завдань дії.

Структурування інформації проводиться за характерними ознаками, фізичним і технічним параметрам абстрактних об’єктів, які зберігаються в цій базі. Інформація в базі даних може бути представлена ​​як текст, растрове або векторне зображення, таблиця або об’єктно-орієнтована модель. Структурування інформації дозволяє проводити її аналіз та обробку: робити запити користувачів, вибірки, сортування, робити математичні й логічні операції.

Інформація, яка зберігається в базі даних, може постійно поповнюватися. Від того, як часто це робиться, залежить її актуальність. Інформацію про об’єкти також можна змінювати і доповнювати.

Бази даних, як спосіб зберігання великих обсягів інформації та ефективного маніпулювання нею, використовуються практично у всіх областях людської діяльності. У них зберігають документи, зображення, відомості про об’єкти нерухомості, фізичних та юридичних осіб. Існують правові бази даних, автомобільні, адресні і пр.

Бази даних використовуються в інформаційних системах, наприклад, у тих, які дозволяють забезпечувати контроль і управління територіями на рівні держави. У базах даних таких систем зберігаються відомості про всі об’єкти нерухомості, розташованих на даних територіях: земельних ділянках, рослинності, будівлях, гідрографії, дорогах тощо Бази даних дозволяють аналізувати інформацію і здійснювати управління інформаційними потоками, використовувати їх для статистики, прогнозування та обліку.