Навіщо потрібні лінгвістичні словники

Навіщо потрібні лінгвістичні словники

Лінгвістичний словник — особлива книга. Це збірка словникових статей, де наводяться основні властивості слів. Завдання словників — пояснити значення слова, його граматичну, етимологічну, лексикологічні та інші характеристики.

Інструкція

У сукупності всі лінгвістичні словники переслідують мети опису і нормалізації словникового складу мови.

Основний об’єкт лінгвістичних словників — слово, яке може бути охарактеризоване з різних сторін (семантичної, стилістичної, походження і т.д.)

На відміну від енциклопедичних, лінгвістичні словники пояснюють значення слів, показують їх граматичні властивості і містять всі частини мови (класи слів).

Існує безліч типів і видів лінгвістичних словників. Розрізняються вони складом, кількістю і характером пояснень значень слів.

За змістом, завданням і способам лексикографічного опису лінгвістичні словники можна розділити на тлумачні, іноземних слів, історичні, етимологічні, діалектні, омонімів, синонімів, антонімів, фразеологічні, орфографічні, орфоепічні та словники мови письменника.

У тлумачних словниках дається тлумачення слова і розповідається про його вживанні.

У словниках труднощів мови описуються труднощі, які можуть виникнути у вживанні того чи іншого слова або його форми.

Фразеологічні словники відображають специфіку і національну культуру мови. Вони необхідні для підвищення мовної культури.

Словники сполучуваності вчать точності вираження думки.

Орфоепічні — допомагають правильно ставити наголоси у словах.

В орфографічних словниках дається граматично правильне написання слів.

Довідники з пунктуації необхідні для правильної постановки розділових знаків.

Як правило, словникову статтю доповнюють словосполучення, приклади з художньої літератури, фразеологічні звороти, що ілюструють те чи інше слово.

Словники — найбільш авторитетні довідкові видання, в яких можна знайти вичерпні відповіді на будь-яке питання. Користуватися ними необхідно. Ще великий французький філософ Вольтер сказав, що словник — всесвіт в алфавітному порядку. А всі інші книги лише містяться в ньому: «суть лише в тому, щоб витягати їх з неї».