Навіщо потрібні приставки

Навіщо потрібні приставки

Приставки — словообразующая частина слова, яка знаходиться перед коренем. Приставки завжди вносять доповнення до значення вихідного слова, яке добре видно при зіставленні однокореневих слів.

Інструкція

Слово «приставка» або «префікс» походить від латинського. (Prae, що значить попереду і fixus — прикріплений). Приставки завжди стоять перед коренем і потрібні для утворення нових слів. Такий спосіб називається префіксальним.

Основна особливість приставок, як самостійного словотворчого засобу, полягає в тому, що вони на відміну від суфікса приєднуються до цілого слова, а не до основи. Тому утворене за допомогою приставки похідне слово завжди належить до тієї ж частини мови, до того ж типу відмінювання або дієвідміни, що й оригінал. Так утворюються іменники (заголовок — підзаголовок, смак — присмак), прикметники (веселий — розвеселий, поганий — непоганий), займенники (що — дещо, ніщо), дієслова (читати — перечитати, дочитати), прислівники (скрізь — усюди , даль — вдалину).

Приєднання приставок до вихідного слова не змінюють його значення докорінно, а лише надають йому нові смислові відтінки.

Більшість приставок вказує на характер або напрям дії. Наприклад:

В-(під-) означає рух всередину чого-небудь: вбігти, вскочити.

До-служить для вказівки на закінченість дії: домалювати, добудувати.

За-позначає початок якої-небудь дії: заплескали, закричати.

На-говорить про повноту дії: надивитися, натішитися.

Пере-1) зробити що-небудь заново: перечитати. 2) рух через перешкоду: перестрибнути.

З-вказує на рух зверху вниз: втекти.

У-має значення 1) видалення: виїхати. 2) підсилення: вкоротити.

За допомогою деяких приставок можна утворити чудову ступінь у прикметників (добрий — предобрий) і виду у дієслів (писати — написати).

Абсолютна більшість приставок споконвічно російські (о-, під-, над-, пере-) і збігаються за своєю формою і частково за значенням зі службовими словами: із прийменниками (без, до, при, від) і частками (не, ні).

Є в російській мові і запозичені приставки (а-, анти-, інтер-, ультра-).

Серед приставок можна виділити синонімічні (з близьким значенням): без-, не-(безжалісний, недобрий) і антонімічних (з протилежним значенням): при-, у-(прибігти, втекти).

Багато приставки в російській мові багатозначні. Наприклад, приставка при-може означати наближення (припливти), приєднання (пришити), неповноту дії (прилягти), знаходження поблизу чого-небудь (приморський).

Префіксальним способом словотворення найбільш широко застосовується в дієсловах. Майже всі дієслівні приставки багатозначні. Від кожного дієслова можна утворити кілька слів з різними префіксами. Нові лексичні відтінки, вноситься приставками, добре видно при зіставленні однокореневих слів: забудувати — відбудувати — перебудувати — побудувати — надбудувати — вмонтувати.