Навіщо потрібні розділові знаки

Навіщо потрібні розділові знаки

Буває складно поставити той чи інший знак пунктуації в тексті. Але правильно зрозуміти сенс пропозицій, в яких знаки пунктуації зовсім відсутні, іноді стає зовсім нездійсненним завданням.

Інструкція

Розділ мовознавства, який займається розстановкою розділових знаків, носить назву «пунктуація». Вірно поставити кому або тире допоможе знання основних правил цієї науки. Точка ставиться в кінці речення та обмежує його від решти тексту. З її допомогою ми дізнаємося, де логічне завершення думки автора написаного. Знак питання вживається, якщо пропозиція являє собою питання. Знак оклику ставиться, якщо фраза має підвищену емоційну навантаження. Іноді оклику виділяють звернення.

Кома виконує безліч функцій. З її допомогою відокремлюються частині пропозицій, на які слід звернути увагу. При читанні тексту місце, де стоїть кома, виділяється паузою. Іноді, якщо не поставити цей знак, неможливо зрозуміти зміст написаного. Як приклад можна навести відому фразу: стратити не можна помилувати. Від того, де поставити кому, залежить доля людини.

Кома відокремлює один від одного однорідні члени, окремі частини складних речень. Вона виділяє причетні і дієприслівникові обороти, звернення, вигуки, вставні слова. При сумніві, ставити кому або інший знак пунктуації, слід звернутися до правил пунктуації.

Тире ставиться у випадку, якщо в реченні відсутнє будь-яке слово чи союз. Часто тире вживають замість союзу це. Прикладом може служити наступна фраза: сіль — біла смерть. Також за допомогою тире в поєднанні з комою виділяють пряму мову. Крапка з комою вживається, коли складносурядне пропозицію довге, і в кожної його частини вже є коми.

Якщо пропозиція є перерахування, то після узагальнюючого слова ставиться двокрапка. Двокрапка також вживають для відділення прямої мови від слів автора. Його ставлять після слів автора, потім пишуть пряму мову, укладену в лапки. Не забувайте звертати увагу на правильну розстановку розділових знаків, адже без цього неможливо грамотне правопис.