Навіщо потрібний м’який знак

Навіщо потрібний м'який знак

Буква «ь» (м’який знак) за походженням є слов’янської. У стародавній абетці кирилиці була літера «ерь», яка передавала редукований (ослаблений) звук майже як нуль звуку або як голосний, близький до звуків [о] та [е]. Після втрати скорочених звуків у давньоруській мові потреба в букві «ерь» відпала, проте з алфавіту вона не зникла, а трансформувалася в м’який знак і отримала своє особливе призначення.

Інструкція

Буква «ь» виступає в ролі розділового знака:

• перед буквами «е, е, ю, я, і» в коренях, суфіксах і закінченнях іменних частин мови в російських і запозичених словах (бур’ян, горобці, кар’єр, круки);

• в невеликій групі іншомовних слів перед літерою «о» (павільйон, бульйон).

Буква «ь» використовується для позначення м’якості приголосних:

• в кінці слова (крім шиплячих): кінь, жовтень;

• в середині слова перед твердим приголосним: весілля, нянька;

• в середині слова між м’якими приголосними, якщо при зміні слів другий м’який приголосний стає твердим: візьми (візьму), на світанку (зорька);

• для позначення м’якості «л»: апельсин, скляр.

Ще одна функція м’якого знака — позначення граматичної форми слова:

іменника в називному і знахідному відмінку, що закінчується на шиплячі (дочка, глухомань, мова);

• у формі орудного відмінка (дітьми, людьми);

• в різних дієслівних формах — інфінітива (піч, сидіти), наказового способу (ріж, ріжте), у формі другої особи (ходиш, пишеш);

• у прислівниках, які закінчуються на шиплячі звуки (навзнак, навскач);

• в граматичних формах імен числівників — в кінці слів від п’яти до сорока (сім, двадцять), а після сорока — в середині кількісних числівників (п’ятдесят, п’ятсот).

Зверніть увагу, що у прислівниках «вже», «заміж», «невтерпеж» м’який знак не пишеться.

Також м’який знак не вживається у формі родового відмінка множини іменників, які закінчуються на сполучення «ня», і в похідних від них словах з суфіксом-к-, коли у формі називного відмінка однини цьому поєднанню передує приголосна: байок (байка) , вишень (вишня). До виключень відносять слова: панянок, бояришень, сіл, кухонь, простирадло.

Запам’ятайте, що літера «ь» пишеться в іменах прикметників, утворених від іменників — назв календарних місяців: червневий, жовтневий. До виключенню слід віднести слово «січневий».