Навіщо потрібно управління

Навіщо потрібно управління

Будь-яке сучасне підприємство, що виробляє продукцію, що торгує або надає послуги — складна система, що включає в себе основні фонди, сировина, матеріали, фінансові та трудові ресурси. Ці складові виробничої системи повинні використовуватися з максимальною ефективністю. Забезпечує її ефективне функціонування апарат управління.

Інструкція

Виробничий цикл, в якому задіяні виробничі ресурси, поділяється на функціональні блоки, які мають взаємодіяти між собою, виконуючи загальну для всіх завдання. Окрема структура необхідна для того, щоб координувати ці зусилля і направляти їх. Ця ж структура має визначати напрямки розвитку підприємства, його маркетингову та кадрову політику. Здійснює ці функції апарат управління, який в структурі будь-якого підприємства відділений від виробничих блоків.

На підприємстві, щоб здійснювати управління ним, існує система керівників різних рівнів. Вони призначаються для всіх підрозділів та забезпечують як горизонтальні зв’язки на одному рівні, так і вертикальні — від керівника нижчих ланок до генерального директора.

Керівники молодшого, низової ланки, працюють безпосередньо з виконавцями. Їх завданням є організація, забезпечення і контроль за виконанням виробничих завдань і планів, використанням сировини та експлуатацією устаткування. Це найчисленніша частина апарату управління. Управлінці середньої ланки служать посередниками між вищим керівництвом і керівниками низового рівня.

Найвищий рівень управління являє остання ланка, в обов’язок представників якого входить прийняття найважливіших рішень, від яких залежить діяльність компанії, підприємства. Саме вони і несуть відповідальність за цю діяльність. Прийняті ними рішення, через керівників середньої та нижчої ланки доводяться до безпосередніх виконавців.

Така організаційна і управлінська структура характерна для будь-якого підприємства, в якому існують підрозділи і відділи. Вона дозволяє управляти підприємством і всім його керівним ланкам забезпечувати цей процес за рахунок планування, організації, мотивації і контролю.