Навіщо потрібно вивчати риторику

Навіщо потрібно вивчати риторику

Риторика — одна з найдавніших філологічних наук, яка вивчає ораторське мистецтво, правила побудови художньої мови. Таке визначення дано практично у всіх філологічних підручниках. Іншими словами, ця філологічна дисципліна зводиться до одного поняття — «красномовства».

Інструкція

Сьогодні предмет «риторика» викладається в школі. Спрямований він на навчання успішному спілкуванню у різного роду ситуаціях, при вирішенні комунікативних питань, а також для самореалізації людини. Досягти цих цілей можна при виконанні завдань цієї науки. Перша: вміння правильно зорієнтуватися в різних ситуаціях, враховувати всі компоненти, в т.ч. рольові характеристики комунікантів, місце і час взаємодії та ін Успішно реалізовувати саме ті мовні тексти, які найбільш ефективні для досягнення поставлених цілей у виниклих ситуаціях.

Друге завдання науки передбачає розвиток функціональної грамотності. Цього можна досягти за допомогою навчання ознайомлювального і вивчаючого читання, навик слухання розмови, сприйняття його змісту та емоційного настрою. Важливе значення має вміння вільно висловлювати свої думки, як у письмовій, так і в усній формі (правильність, багатство мови, доречність в тій чи іншій ситуації). При осягненні цієї мети мова збагатитися граматичними, лексичними, інтонаційними та іншими засобами зв’язку, важливими для письмового або усного висловлювання.

Третє завдання спрямована на розвиток інтелекту, гнучкості мислення, вдосконалення креативних здібностей, уяви, мовного слуху, пам’яті, почуття мови. Навчитися цим здібностям можна за допомогою риторичного аналізу, ігор, завдань.

Четверте завдання існує для осмислення моральних орієнтирів, загальнолюдських цінностей, уміння доброзичливо і з повагою ставитися до людей.

Виходячи з багаторічного досвіду, випливає, що комунікативні навички виробляються тільки в результаті цілеспрямованої роботи, заснованої на спеціальних методах і прийомах. Ця праця може бути реалізований в рамках особливого предмета зі своїм змістом, технологією і логікою викладу.