Навіщо потрібно знати етимологію слів

Навіщо потрібно знати етимологію слів

Етимологія (від др.греч. «Істинний» + «вчення») є розділом лінгвістики, що вивчає походження слів. Вона встановлює словниковий склад з точки зору виникнення різних його пластів, виявляючи при цьому функціональні та стилістичні характеристики слів, досліджуючи історично обумовлені зміни і процес оновлення (висновок старих слів і процес появи нових).

Інструкція

На думку фахівців, наука етимологія з’ясовує закономірності фонетичних відповідностей в різних мовах; на різному етапі розвитку мови визначає зміни у фонетичному, лексичному і семантичному складі слова; пояснює особливості розвитку словотворчої структури слова; встановлює особливості побутування слів у мові (як увійшло в мову, звідки виникло, які періоди пережило).

З’ясовуючи походження слів, їх історію, етимологія черпає дані і з інших наук — археології, історії, етнографії. Комплекс етимологічних відомостей про походження слова дозволяє будувати гіпотези про історичні та культурні цінності того періоду.

Вчені-етимологи умовно ділять науку на 2 складу: один включає в себе саме визначення «етимологія», дане в усіх словниках і підручниках, а другий — це так звана «помилкова» або «народна» етимологія. Таке поняття виникло в усному мовленні, коли говорить, почувши нове слово, вільно чи мимоволі намагався зіставити його з відомою йому лексикою, змінюючи звуковий обмін слова. Народна етимологія сталася на основі «перероблення» рідних або запозичених слів за зразками близьких за звучанням слів рідної мови на основі випадкового звукового збігу (наприклад, sale — «брудний», послужило джерелом для виникнення прикметника «сальний»).

Вивчаючи етимологічні значення слів, учні паралельно підвищують свою орфографічну грамотність (наприклад, часто можна зустріти написання слова «вінтілятор» — від слова «гвинт», «спартакіади» — від слова «спорт» і т.д.). Такі помилки зустрічаються у школярів, які не знають походження цих слів.

За допомогою етимологічного аналізу можна встановити початкові структуру і значення, колишні словотворчі зв’язку (наприклад, дієслово «маячити» етимологічно утворений від іменника «маяк», а саме слово «маяк» історично утворене від давньоруського дієслова «маять» в значенні «махати» за допомогою суфікса-к-).