Що робить судовий пристав


 

З судовим приставом вам доводиться мати справу при вишукуванні боргу, аліментів, вирішенні судових тяжб. Це не дивно, адже судовий пристав — це посадова особа, яка здійснює виконання судових рішень і постанов у примусовому порядку.


      Службова роль судових приставів полягає в тому, щоб вживати заходів для успішного втілення рішень суду. Діяльність судових приставів регулюється федеральним законом «Про судових приставів».

В обов’язки судових приставів входить:

— забезпечення в суді безпеки суддів, свідків та інших учасників процесу;
- Виконання розпоряджень голови суду, пов’язаних з дотриманням порядку;
- Забезпечення охорони приміщень судів та судових приміщень у робочий час;
- Співпраця з працівниками кримінально-виконавчої системи та представниками правоохоронних органів для забезпечення безпеки конвойованих громадян;
- Виконання рішень суду про застосування до підсудного заходів процесуального примусу.

Сфера діяльності судових приставів досить широка. І вона не обмежується лише вибивання боргів, як прийнято вважати. Закон покладає на судового пристава обов’язок виконання розпоряджень голови суду, який може давати йому вказівки щодо наведення порядку при підготовці справи до слухання, під час прийому громадян, у всіх інших випадках, коли потрібно дотримання порядку для виконання суддею своїх функціональних обов’язків.

Як державний службовець судовий пристав повинен також забезпечувати підтримку конституційного ладу, реалізацію чинного законодавства, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, накази вищестоящих керівників (за винятком незаконних), забезпечувати дотримання та захист прав громадян.

Слід зазначити, що виконання незаконного наказу або розпорядження тягне за собою відповідну відповідальність. Тому найменший сумнів у правомірності отриманого наказу повинно бути документально оформлено і зафіксовано. У разі сумнівів судовий пристав зобов’язаний письмово поінформувати свого безпосереднього начальника про проблему. Приступити до виконання сумнівного наказу він може тільки після його письмового підтвердження.

Судовий пристав зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, вимоги посадових інструкцій, порядок роботи із службовою документацією. Також як людина, що має справу з відомостями, які можуть зачіпати честь, гідність і приватне життя громадян, зобов’язаний не зраджувати дану інформацію розголошенню. Як держслужбовцю, судовому приставу заборонено займатися будь-якою комерційною діяльністю, крім викладання і наукової роботи.