Що робить відділ кадрів


 

Відділ кадрів виконує важливу роль — контролює і враховує весь персонал організації. Його структура і види діяльності можуть трохи відрізнятися, це залежить і від розміру, і від напрямку роботи підприємств. Але відділ кадрів є не тільки функціональною одиницею, це ще й обличчя компанії, адже саме тут будь здобувач починає знайомитися з нею.


      Назва говорить сама за себе: тут ведеться робота з кадрами, персоналом. Співробітники займаються формуванням штату підприємства. Відділ кадрів має забезпечити організацію відповідними фахівцями, і в цих цілях складає штатний розклад. Підбір працівників ведеться за допомогою спеціально розроблених стратегій: подання інформації про вакансії в ЗМІ та служби зайнятості населення, застосування методик відбору, тестування, процедур адаптації фахівців і подальшого підвищення кваліфікації. В сучасному світі останні процедури стали актуальними і застосовуються в більшості великих компаній.

Але мало прийняти людину на роботу. Найм, звільнення, переміщення будь-якого співробітника повинні бути документально оформлені, відповідно до законодавства країни. За правильністю кадрової документації стежать ще й контролюючі органи у сфері праці. Для кожної посади мають бути прописані посадові інструкції, інструкції з техніки безпеки, а також технологічні або виробничі. Всі вони завіряються керівниками, відділ кадрів стежить за ознайомленням з ними співробітників, веде журнали обліку інструктажу.

Оплата праці — один з мотивуючих факторів в роботі по найму. Сучасні відділи кадрів мають фахівців та з впровадження систем мотивації праці. Але основне завдання відділу — правильно враховувати роботу співробітників, визначати кількість робочих, вихідних та лікарняних днів для розрахунку зарплати, відпусток та подання відомостей в бухгалтерію організації. Крім того, відділ кадрів повинен подавати відомості на співробітників до Пенсійного фонду РФ, страхові компанії, Податкову та міграційної служби, а також може виступати довіреною особою при отриманні документів з цих організацій.

Залежно від розмірів організації, функціонал відділу кадрів може доповнюватися і іншими функціями, наприклад, організаторськими. В ідеалі відділ повинен забезпечити не тільки правильний документообіг компанії, а й успішність її справ за допомогою грамотної кадрової політики. Підвищуючи керованість, мотивацію та згуртованість співробітників, ця структурна одиниця дозволяє багатьом компаніям знижувати плинність кадрів і витрати на підбір персоналу.