Що таке феодальна держава


 

Феодальна держава поступово займає місце первіснообщинного або рабовласницького ладу. Звідси й два шляхи його виникнення. Перший шлях — це поступовий розвал рабовласництва і зародження на його основі феодалізму. Другий — повільне розкладання первісного ладу, коли старійшини і вожді ставали власниками землі, в той час як інші одноплемінники перетворювалися на повністю залежних селян.

      Родові вожді надавали статус королів, народне ополчення ставало дружиною або армією. У результаті, незалежно від шляху розвитку феодального ладу результат був один. З одного боку, утворювалися великі землеволодіння на чолі з власниками — феодалами, а з іншого — руйнувалася сільська громада і, що були раніше вільними, селяни-общинники ставали повністю залежними від власників землі. Так утворювалося феодальна держава.

Звичайно, на відміну від рабів, які були прирівняні до речі, кріпосні селяни, хоч і не мали права на землю, були власниками свого будинку, споруд, інвентарю. Вони користувалися землею і віддавали поміщику вироблені блага. Це називалося рентою. Існувало три різні види ренти. Перша називалася панщиною, коли селянин повинен був відпрацювати на землі феодала певне число днів в тиждень. Решту часу він працював на своєму полі.

Друга — натуральний оброк, тобто відведені кількість сільськогосподарської або ремісничої продукції, яка віддавалася феодалу. Залишками міг користуватися сам селянин. І третя — грошовий оброк, тобто об’єктом передачі землевласнику служила певна сума грошей. Нерідко всі три види ренти поєднувалися один з одним. Крім того, існувало і прямий примус селян-кріпаків, яке заохочувало сама держава шляхом законів.

На ранніх етапах розвитку феодалізму нерідко велися активні загарбницькі війни за сусідні території, якими нерідко володіли такі ж феодали. Так поступово будувалася сувора ієрархічна система підпорядкування слабших могутніми феодалами. У період розквіту даного ладу всі зусилля держави були спрямовані на закріплення подібного укладу: охорону приватної власності, перетворення на кріпаків інших народів, створення умов для експлуатації селян.

В період початку розпаду феодалізму держава докладав усіх зусиль, щоб зберегти існуючий режим. Адже воно трималося на плесах кріпосних селян, які платили величезні податки і зобов’язані були служити в армії. Не останню роль у підтримці феодального ладу відігравала церква. Їй підпорядковувалися навіть королі. Церква і влада активно допомагали один одному.